Rantalainen är en auktoriserad bokföringsbyrå och medlem i Ekonomiförvaltningsförbundet (Suomen Taloushallintoliitto ry). På Rantalainens uppdragsavtal tillämpas Ekonomiförvaltningsförbundets allmänna avtalsvillkor. Beroende på kund gäller för närvarande som regel antingen KL 2004 eller TAL 2018 villkor.

I slutet av förra året har Ekonomiförvaltningsförbundet publicerat de nya allmänna avtalsvillkoren för ekonomiförvaltningsbranschen TAL 2023. Som en följd av detta kommer TAL 2023 villkoren att tillämpas på alla Rantalainens uppdrag.

Vi kommer att tillämpa Ekonomiförvaltningsförbundets allmänna avtalsvillkor (TAL 2023) för alla våra kunder stegvis före slutet av 2024.

Ett separat kundmeddelande skickas till er angående implementeringen av TAL 2023 villkoren. TAL 2023 villkoren skickas till er som en bilaga till kundmeddelandet.

Vi genomför ändringarna stegvis för våra kunder före slutet av hösten 2024. Vi kontaktar er när ärendet är aktuellt för er.

Vi vill påminna om att uppdragets innehåll eller kontaktperson ändras inte, utan verksamheten mellan Rantalainen och kunderna kommer att fortsätta normalt.

Vänligen ta kontakt med er kontaktperson hos Rantalainen om ni vill ha mer information om uppdragsavtalet eller TAL 2023 villkoren. Om ni har några frågor om avtal om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta er kontaktperson hos Rantalainen eller Rantalainens dataskyddsombud (tietosuojavastaava@rantalainen.fi).