Muutos on yritysmaailman elinehto. Ajan hermolla on pysyttävä ja uusiin tuuliin on pystyttävä vastaamaan jo ennen kuin ne puhaltavat. Yrityksen ylimmällä johdolla on usein aikaa pohtia muutosta ja sopeutua siihen itse. Eri vaihtoehdoista käydään neuvotteluja, ratkaisuja pohditaan yhdessä ja muutokseen ollaan sitoutuneita, kun sen lopullisesta muodosta päätetään. Henkilöstölle asia tulee tiedoksi usein ensimmäistä kertaa silloin, kun muutoksesta on jo päätetty.

Johdon mielestä yksiselitteinen ja mutkaton asia voikin näyttäytyä henkilöstölle hyvin monimutkaisena ja kysymyksiä herättävänä. Erityisesti näin käy, jos asioista ei tiedoteta riittävästi tai jos henkilöstö ei pääse osallistumaan muutoksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen. Esimerkiksi toimitilojen uusiminen voi herättää erilaisia väärinymmärryksiä tiimien purkamisesta tai työolojen heikkenemisestä. Siksi avoimen keskustelun kulttuuri onkin tärkeää työyhteisössä.

Mitä ei tiedetä, se keksitään

Muutos tarkoittaa usein sitä, että kukaan ei välttämättä tiedä, millaisia muutoksia on tulossa tai miten ne vaikuttavat päivittäiseen työhön. Näin ollen myös esimies on muutoksen kohteena, koska hän ei välttämättä tiedä itsekään, miten työ tulee muuttumaan. Tästä syystä onkin olennaista, että esimies säilyttää tyyneytensä ja ymmärtää muutoksen aiheuttamia mielenliikkeitä myös itsessään.

Tärkeintä muutoksessa on tuoda esiin muutoksen tarkoitus ja tavoitteet ymmärrettävästi henkilöstölle. Muutosvastarinta saattaa muuten muodostua liian suureksi. Lisäksi muutoksessa on olennaista kuulla henkilöstöä ja hyödyntää heidän osaamistaan sekä keskustella ja tiedottaa mahdollisimman paljon. Tiedottaa pitää myös silloin, kun ei ole omasta mielestä mitään kerrottavaa. Hiljaisuus herättää aina kysymyksiä.

Työmotivaatio on kiinteässä yhteydessä työn mielekkyyteen. Motivaatio laskee, jos muutos vaikuttaa siihen, miten hyödylliseksi, kiinnostavaksi tai tärkeäksi työntekijä kokee työnsä. Jokainen muutos on yksilöllinen kokemus, mutta siihen voidaan myös vaikuttaa hyvällä muutosjohtamisella.

Johanna Söderman

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja on Rantalaisen HR-asiantuntija Johanna Söderman. Jos haluat kuulla aiheesta lisää, voit olla yhteydessä Johanna Södermaniin, puh. 010 321 6788 tai  johanna.soderman@rantalainen.fi.

Löydät iloisen HR- ja palkanlaskentatiimimme Esimies & Henkilöstö -messuilta Messukeskuksesta 4.-5.9.2018.  Tapahtuman teemat ovat tänä vuonna inhimillisyys digiajassa, luovuus, muutoksen johtaminen ja muutoksessa eläminen sekä konstailematon HR. Tilaisuus on vierailijoille maksuton etukäteen rekisteröityessä. Voit rekisteröityä tapahtumaan tästä linkistä. Tervetuloa!