Stay-haastattelu on Suomessa vielä hieman tuntemattomampi käsite. Yhdysvalloissa tätä on hyödynnetty jo hyvän aikaa ja sen ensisijainen tarkoitus on tuoda esiin pätevien työntekijöiden näkemyksiä ja tietoa siitä, miksi he ovat päättäneet pysyä yrityksessä.

Vaikka osa stay-haastattelun kysymyksistä on verrattain samoja kuin exit-haastattelussa, eroavat nämä monin tavoin toisistaan. Esimerkiksi ajoitus on täysin eri. Kun exit-haastattelu tehdään lähtöpäätöksen tehneelle työntekijälle, stay-haastatteluja käydään senhetkisten työntekijöiden kanssa.

Työntekijöiden stay-haastatteluja on hyvä käydä esimerkiksi kerran vuodessa. Lisäksi uusien työntekijöiden kohdalla tähän kannattaa käyttää aikaa muutaman ensimmäisen kuukauden jälkeen, kun työntekijä on päässyt sisään talon tapoihin. Myös tilanteet, joissa työntekijä alkaa vaikuttaa etääntyneeltä, voi olla syytä käydä läpi stay-haastattelun kysymyksiä hänen kanssaan.

Stay-haastattelua voidaan osin verrata tietyllä tapaa suomalaisille tutumpaan kehityskeskusteluun. Haastattelun on tarkoitus olla vähemmän muodollinen, ja enemmänkin keskusteluhetki, jossa työnantaja voi saada arvokasta tietoa ja palautetta hyvin suoriutuvilta työntekijöiltään. Näin työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta voidaan parantaa. Kyse on siis työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisestä, ei niinkään keinojen etsimisestä siihen, kuinka estää työntekijöitä lähtemästä.

Kun mahdollisia kipukohtia saadaan tietoon hyvissä ajoin, voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia, ja siinä samalla myös sitoutuneisuutta.

Tiivistettynä stay-haastattelun perimmäinen tarkoitus on parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä työpaikkaansa.

Stay-haastattelun kysymyksiä

Työntekijä

 • Mikä innostaa sinua tulemaan töihin?
 • Mikä on parasta työssäsi, entä ikävintä?
 • Onko sinulla kykyjä, jotka menevät hukkaan nykyisessä työssäsi?
 • Mikä tekisi työstäsi vieläkin tyydyttävämpää?
 • Koetko työsi merkitykselliseksi?
 • Mikä motivoi (tai ei motivoi) sinua?
 • Oletko joskus ajatellut lähteväsi yrityksestämme?
 • Mikä tilanne sai sinut ajattelemaan lähtemistä?
 • Mikä saa sinut työskentelemään täällä?
 • Koetko, että sinua ja työtäsi arvostetaan työpaikalla?

Työ

 • Tunnetko saavasi selkeät tavoitteet työhösi?
 • Mitä voisin esihenkilönäsi tehdä enemmän tai vähemmän?
 • Miten voisin tukea sinua parhaiten?
 • Mitä haluaisit tehdä enemmän työssäsi? Entä vähemmän?
 • Jos johtaisit yritystämme yhden päivän, mitä tekisit toisin?
 • Jos saisit muuttaa jotain työssäsi, mikä se olisi?
 • Mikä tekisi työstäsi miellyttävämpää?

Yritys

 • Mitä mieltä olet tarjolla olevista oppimis- ja kehittymismahdollisuuksista?
 • Mitä haluaisit oppia täällä?
 • Tunnetko olevasi arvostettu ja tunnustettu yrityksessämme?
 • Miten haluaisit saada tunnustusta tekemästäsi työstä?
 • Mitä emme tällä hetkellä tee yrityksenä, jota mielestäsi meidän pitäisi tehdä?
 • Näetkö itsellesi tulevaisuutta yrityksessämme?
 • Mikä saattaisi houkutella sinut lähtemään?
 • Suosittelisitko yritystämme työnhakijoille? Jos et, miksi?
 • Mitä meidän pitäisi mielestäsi ehdottomasti muuttaa tai lisätä toimistoihimme?
 • Oletko tyytyväinen nykyiseen etätyökäytäntöömme? Jos et, mitä meidän pitäisi mielestäsi muuttaa?

 

Lähteet: AIHR, BuiltIn, SHRM, CNBC, BambooHR, Change 

Lue myös: Mikä on exit-haastattelu ja mitä hyötyä siitä on?

 

Lataa Työntekijän sitouttamisopas