Exit-haastattelu käydään läpi yrityksestä lähtevän työntekijän kanssa. Tarkoituksena on saada tietoa lähdön syistä, jotta voidaan kehittää oman yrityksen toimintakulttuuria ja -tapoja.  

Osaavat työntekijät ovat yrityksen menestyksen kannalta oleellinen voimavara. Tästä syystä exit-haastatteluja on syytä käydä – ja myös analysoida niiden tuloksia. 

Pitkän tähtäimen HR-työskentelyssä exit-haastatteluiden systemaattinen hyödyntäminen voi olla avain menestykseen, ja yritykseen, jossa ihmisten on hyvä olla. Kun työntekijä kokee arvostusta työpaikallaan, hän pysyy siellä todennäköisemmin pidempään.  

Lähtevän työntekijän kannalta exit-haastattelu voi olla haastava tilanne. Miten antaa rakentavaa kritiikkiä, josta voisi olla yritykselle hyötyä, kun päässä voi kolkuttaa vuosien aikana kertynyt ärtymys.  

Lähtevä työntekijä voi tarvita vanhasta työpaikastaan suosituksia, joten esimerkiksi omaa esihenkilöä ei välttämättä uskalleta arvostella. Eikä siltoja välttämättä haluta muutenkaan polttaa. 

Työntekijän lähtöön ei välttämättä aina liity negatiivisia kokemuksia, ja vaihtuvuus on myös täysin luonnollista. Positiivisia tuloksia exit-haastatteluista voidaan hyödyntää myös niin HR-työssä kuin vaikka yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 

Exit-haastattelun hyödyn kannalta on kuitenkin oleellista saada rehellisiä vastauksia lähtöön liittyen. Haastattelut kannattaakin pitää mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisina.  

Exit-haastatteluiden kuusi tavoitetta

Exit-haastattelut strategisena välineenä antavat käsityksen työntekijöiden ajatuksista, paljastavat organisaation ongelmia ja valaisevat kilpailutilannetta. Suunnitteluvaiheessa kannattaa keskittyä seuraaviin asioihin:

 1. Palkka ja edut eivät merkitse kaikkea. Jos taloudelliset tekijät ovat yleisessä linjassa, lähdön syyt löytyvät usein henkilöstöpolitiikasta.
 2. Ymmärrä työntekijöiden käsitykset itse työstä ja työympäristöstä. Tämä voi auttaa parantamaan muun muassa työntekijöiden motivaatiota ja tehokkuutta.
 3. Ymmärrä esihenkilöiden johtamistyylit ja tehokkuus. Tämän myötä voit vahvistaa esihenkilöiden positiivisia vaikutuksia ja tunnistaa negatiiviset.
 4. Opiskele kilpailevien yritysten palkat ja muut edut. Tämä auttaa tunnistamaan oman yrityksen kilpailukyvyn osaavien työntekijöiden palkkaamisessa.
 5. Kysy, mitä yrityksessä voitaisiin tehdä toisin. Exit-haastatteluiden tulosten tulisi ulottua yksittäisiä lähtökokemuksia laajemmalle alueelle yrityksen toiminnassa.
 6. Luo organisaatiolle elinikäisiä puolestapuhujia. Kohtele lähteviä työntekijöitä kunnioituksella ja kiitollisuudella. Voit saada suosittelijan mahdollisille uusille työntekijöille ja yrityksen tuotteille ja palveluille.

Exit-haastattelun kysymyksiä

 • Miksi lähdet meiltä?
 • Vastasiko työ odotuksiasi?
 • Oliko perehdytys työhön riittävä? Jos ei, niin miksi?
 • Oletko saanut riittävästi tukea esihenkilöiltäsi ja/tai työyhteisöltäsi?
 • Koetko, että olet päässyt tarpeeksi kehittymään roolissasi?
 • Millaisena näet yrityksemme etenemis- ja koulutusmahdollisuudet?
 • Minkä pitäisi muuttua, jotta tulisit meille uudestaan töihin?
 • Missä olemme onnistuneet/epäonnistuneet yrityksenä?
 • Mistä pidit eniten/vähiten työssäsi?
 • Koitko saavasi arvostusta kollegoiltasi ja esihenkilöltäsi?
 • Oliko työssäsi tarpeeksi vastuuta ja haasteellisuutta?
 • Mitä muuta haluaisit sanoa?

Lue myös: Mikä on stay-haastattelu ja mitä hyötyä siitä on?

Lataa Työntekijän sitouttamisopas