Vuonna 2017 merkittävästi uudistunut rahanpesulaki velvoittaa paitsi finanssialan toimijoita, mutta myös esimerkiksi vakuutusedustajia, kiinteistönvälittäjiä ja tilitoimistoja toimimaan lain mukaan. Tämä näkyy myös Rantalaisen asiakkaille – yhteistyössä DOKS®in kanssa toteutamme tunnistautumis- ja tietopyyntökyselyitä.

KYC-kyselyillä tunnistetaan ja opitaan tuntemaan

Rahanpesulaki ja sen muutokset ovat konkretisoituneet monelle kuluttajan roolissa esimerkiksi pankkipalveluiden yhteydessä. Passikopiot, vahva tunnistautuminen ja kyselyt poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta ovat voineet tulla vastaan myös esimerkiksi asuntokaupoilla.

”Rahanpesun torjuntaan liittyvät taustatieto- eli Know your customer -kyselyt, jotka myös KYC-kyselyinä tunnetaan, ovat tapa selvittää asiakkaista niitä tietoja, jotka yrityksellä on oltava rahanpesulain näkökulmasta. Asiakas voi olla niin yksittäinen kuluttaja, kuin esimerkiksi tilitoimiston asiakasyritys”, kertoo DOKSin Tatu Kulmala.
”Esimerkiksi tilitoimiston täytyy selvittää asiakkailtaan monien muiden tietojen lisäksi tosiasialliset edunsaajat, eli henkilöt, joilla on yrityksessä yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta.”

Miksi asiakas sitten tulee tuntea rahanpesulain näkökulmasta? Tavoitteena on ymmärtää rahavirtojen ja varojen alkuperä ja laillisuus, sekä tunnistaa toimintaan liittyviä riskitekijöitä. ”Esimerkiksi poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt tulee tunnistaa, sillä heihin nähdään liittyvän kasvanut rahanpesun riski. Rikolliset saattavat yrittää hyödyntää tällaisia henkilöitä heidän asemansa vuoksi”, Kulmala selventää.

Asiakkaille näkyvien kyselyiden lisäksi rahanpesulaki vaatii yrityksiä luomaan asiakaskohtaiset riskiarviot. Riskiarvion myötä määritellään se, miten laajoja tietoja asiakkaalta tarvitaan.

 

Rahanpesu koskettaa meitä kaikkia – myös Suomessa

Tilitoimiston asiakkaana saattaa ajoittain tuntua erikoiselta vastata näihin KYC-kyselyihin – tunteehan kirjanpitäjä toiminnan läpikotaisin. Asiakkaiden tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvät kyselyt ovat kuitenkin lakivelvoitteisia, ja toimintaa valvotaan.

Rahanpesu saattaa myös kuulostaa kaukaiselta aiheelta, joka ei konkreettisesti kosketa omaa yritystoimintaa. Silti harmaata taloutta ja rikollista toimintaa esiintyy myös Suomessa, ja Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomuksen mukaan kiinni saatujen rikollisten varojen osalta puhutaan miljoonista euroista.

”Rahanpesulain noudattaminen ja rikollisen toiminnan estäminen on laajemmassa mittakaavassa vielä tärkeämpi asia. Olemme Suomessa kansainvälisissä vertailuissa hyvässä asemassa esimerkiksi korruption osalta. Kun saamme ylläpidettyä luotettavaa, toimivaa yhteiskuntaa ja vakaata toimintaympäristöä, jossa rikollisuus ja korruptio on vähäistä, näyttäydymme kiinnostavampana sijoitus- ja investointikohteena”, muistuttaa Kulmala.

 

Rantalainen noudattaa rahanpesulakia

Me Rantalaisella olemme pyrkineet luomaan toimintamalleja toimiaksemme lainsäädännön mukaisesti. Haluamme myös, että lain puitteissa tehtäviin ja lain vaatimiin kyselyihin vastaaminen on asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Siksi olemme valinneet kumppaniksemme DOKSin, jonka avulla esimerkiksi tunnistautuminen voidaan tehdä vaivattomasti verkkopankkitunnuksilla.