Pienyrityksen kannattaa ajoissa varautua ensi vuoden alussa voimaan tuleviin arvonlisäverotusta koskeviin muutoksiin.

Keskeisimpiä muutoksia ovat:

  • alarajahuojennuksen poistuminen ja
  • uusi pienten yritysten alv-järjestelmä.

Lisäksi nykyiseen 15 000 euron vähäisen toiminnan raja-arvoon voi tulla muutoksia, mutta tästä ei vielä ole tehty päätöstä. Muun muassa useat liitot ovat esittäneet vaatimuksia raja-arvon nostamisesta alarajahuojennuksen poistumisen johdosta.

Tulevat muutokset pohjautuvat EU:n pienyritysdirektiiviin, joka tavoittelee pienten yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä sekä pyrkii edistämään EU:n alueella sijaitsevien pienyritysten kansainvälistä kauppaa. Kyseisiä muutoksia koskeva lainsäädäntö on Suomessa vielä valmistelussa ja tarkempia ohjeistuksia on odotettavissa käsittelyn edetessä.

Alarajahuojennuksen poistuminen

Arvonlisäveron alarajahuojennusta ovat voineet saada sellaiset yritykset, jotka on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden liikevaihto on jäänyt alle 30 000 euron.

Vuosi 2024 on viimeinen vuosi, jolloin pienyritykset voivat saada alarajahuojennusta alhaisen liikevaihdon perusteella. Vuonna 2025 kyseinen verohelpotus poistuu. Alarajahuojennuksen poistuminen tarkoittaa veron kiristystä sellaisille toimijoille, jotka ovat alle 30 000 euron liikevaihdon perusteella olleet oikeutettuja alarajahuojennukseen. Tämän vuoksi monien pienyritysten näkökulmasta olisi toivottavaa, että arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostettaisiin.

Uusi pienyritysten alv-järjestelmä

Tulevat muutokset helpottavat sellaisten pienyritysten toimintaa, jotka tavoittelevat kansainvälistymistä. Tähän asti pienten yritysten verovapautus on nimittäin koskenut vain kotimaassa tapahtuvia myyntejä.  Monille pienyrityksille on ollut kynnyskysymys kansainvälistymisessä se, ettei vähäisen toiminnan verovapautus ole soveltunut muihin EU-maihin suuntautuvaan myyntiin.

Uuden alv-järjestelmän myötä mahdollisuus vähäisen toiminnan verovapautuksen soveltamiselle laajenee koskemaan myös toisiin EU-maihin tapahtuvia myyntejä. Järjestelmän soveltaminen on pienyrityksille vapaaehtoista ja edellyttää verovelvollisen erillistä rekisteröitymistä uuteen alv-järjestelmään sijaintivaltiossaan.

Verovapautus koskee kuitenkin vain sellaisia pienyrityksiä, joiden liikevaihto on EU-alueella enintään 100 000 euroa vuodessa ja myynnit eri maissa eivät ylitä kansallista raja-arvoa. Käytännössä pienyrityksen on siis oltava tietoinen kansallisista vähäisen toiminnan raja-arvoista ja seurattava tarkasti myyntien määrää eri maihin.

Koskettavatko muutokset yrityksesi toimintaa?

Mikäli muutokset jäivät pohdituttamaan, asiaan perehtyneet Rantalaisen asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi varautumaan tuleviin muutoksiin ja suunnittelemaan toimintaa arvonlisäverotuksen näkökulmasta.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, niin selvitetään, miten tulevat muutokset vaikuttavat juuri sinun yrityksesi toimintaan!

Rantalaisen veropalvelut