Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme ALV-verokantamuutoksista 12.8. ja tule kuulemaan lisää!

Hallitus on esittänyt useita muutoksia arvonlisäverokantoihin liittyen. Merkittävin muutos on yleisen verokannan korotus 25,5 %:iin, sillä se koskee lähes jokaista ja on suunniteltu tulevaksi voimaan hyvin nopealla aikataululla jo 1.9.2024. Ennen kesälomia olisikin hyvä varmistaa, että syksyn muutokseen ollaan valmiina.

Kerromme tässä artikkelissa keskeisimmistä arvonlisäverokantoja koskevista muutoksista, niiden aikataulusta sekä annamme vinkkejä muutoksesta selviämiseen. Artikkelissa oletuksena on, että yleisen verokannan nostoa koskeva laki tulee voimaan hallituksen esityksen mukaisesti 1.9.2024.

Keskeisimmät verokantamuutokset ja niiden aikataulu

 • Yleinen verokanta nousee 24 %:sta 25,5 %:iin. Muutos on esitetty tulevaksi voimaan 1.9.2024.
 • Makeisiin ja suklaaseen ei jatkossa enää sovelleta elintarvikkeisiin sovellettavaa alennettua 14 %:n verokantaa, vaan ne siirtyvät yleisen verokannan piiriin. Todennäköisesti muutos tulee voimaan vasta vuonna 2025.
 • Suurimpaan osaan alennetun 10 %:in verokannan piirissä olevista hyödykkeistä tullaan soveltamaan jatkossa 14 %:a. Ainoastaan sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin sovellettaisiin jatkossa 10 %:n verokantaa. Todennäköisesti muutos tulee voimaan vasta vuonna 2025.
 • Inkontinenssi- ja kuukautissuojien sekä vaippojen arvonlisäveroa on suunniteltu alennettavaksi 14 %:iin. Todennäköisesti muutos tulee voimaan vasta vuonna 2025.

Ennen verokantojen muutoksien voimaan tuloa vaaditaan vielä viralliset hallituksen esitykset ja eduskunnan vahvistus muutoksista. Yleisen verokannan nostosta annettiin eduskunnalle hallituksen esitys HE 61/2024 vp 30.5.2024, mutta eduskunta ei vielä artikkelin julkaisuhetkellä ole vahvistanut lakimuutosta.

Vältä todennäköisimmät virheet yleisen verokannan muutoksen yhteydessä

Suoriteperuste soveltuu

Verokantamuutoksen voimaantulossa sovelletaan lähtökohtaisesti suoriteperustetta. Myyntien näkökulmasta veron suorittamisvelvollisuus syntyy siis esimerkiksi silloin, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu tai vastike tai sen osa on kertynyt ennen tavaran toimitusta tai palvelun suoritusta. Myös ostojen kohdistamisessa soveltuvat vastaavat periaatteet.

Verokantamuutoksen yhteydessä on tärkeä muistaa, ettei laskutusperusteen soveltaminen ole mahdollista, vaan arvonlisäverokanta määräytyy suoriteperiaatteen mukaisesti.

Esim. A Oy suorittaa elokuussa 2024 rakennuksen peruskorjauksen, jonka ostaja vastaanottaa ja maksaa syyskuussa 2024. Koska palvelu katsotaan suoritetuksi vasta kun se on vastaanotettu eli syyskuussa 2024, myyntiin sovelletaan uutta 25,5 %:n verokantaa.

Ennakkomaksuissa oltava tarkkana

Todennäköisesti eniten virheitä ja tulkinnanvaraisia tilanteita ilmenee verokantamuutoksen yhteydessä ennakkomaksujen käsittelyssä, minkä vuoksi niitä kannattaakin pyrkiä välttämään verokantamuutoksen välittömässä läheisyydessä. Ennakkomaksuja koskee nimittäin erillinen säännös, jonka mukaan ratkaisevaa on myyntien kohdistamisen näkökulmasta ennakkomaksun kertyminen ja ostojen näkökulmasta puolestaan ennakkomaksun maksaminen.

Ennakkomaksuihin siis sovelletaan tavaran toimitus- tai palvelun suoritusajankohdasta riippumatta alempaa verokantaa, jos ennakkomaksu on maksettu myyjälle ennen 1.9.2024. Mikäli maksu kertyy kuitenkin vasta uuden verokannan voimaantulon jälkeen, on sovellettava verokanta 25,5 %. Perittäessä ennakkomaksuja voi käytännössä olla mahdollista, että myynnin joutuu jakamaan eri verokantojen alle riippuen maksun kertymisajankohdasta.

Esim. A Oy myy koneen B Oy:lle. Koneen toimitus tapahtuu syyskuussa 2024. A Oy on vastaanottanut puolet kauppahinnasta B Oy:ltä ennakkomaksuna elokuussa 2024 ja loput kauppahinnasta B Oy maksaa koneen toimituskuukautena syyskuussa 2024.

Myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa siltä osin kuin maksu on kertynyt ennen 1.9.2024. Siltä osin kuin maksu kertyy vasta syyskuussa 2024, suoritetaan myynnistä arvonlisäveroa 25,5 %:a.

Osamaksukaupassa tavaran luovutushetki ratkaisee verokannan

 Osamaksukaupassa vastike tavarasta maksetaan myyjälle useammassa erässä, mutta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myyntiin voi kokonaisuudessaan soveltua alempi 24 %:n verokanta, vaikka maksut kertyisivät vasta lakimuutoksen jälkeen.

Esim. A Oy myy henkilölle X osamaksukauppana pesukoneen ja luovuttaa sen X:lle elokuussa 2024. Osamaksut kertyvät myyjälle vasta lakimuutoksen jälkeen vuoden 2024 loppupuolella. Myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa, sillä tavara on luovutettu ostajalle jo elokuussa ennen lakimuutosta.

Yhteisöhankinnat kohdistetaan pääsääntöisesti tavaran toimituskuukautta seuraavalle kuukaudelle

Verokantamuutoksen yhteydessä yhteisöhankintoja koskien sovelletaan poikkeussäännöstä, joka perustuu yhteisöhankintojen yleisille ajallisen kohdistamisen periaatteille. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaran yhteisöhankinta kohdistetaan yleensä tavaran toimituskuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, ellei laskua ole vastaanotettu jo tavaran toimituskuukautena, jolloin yhteisöhankinta kohdistetaankin jo toimituskuukaudelle. Mikäli lasku on kuitenkin vastaanotettu jo ennen toimituskuukautta, kohdistetaan hankinta vasta toimituskuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle. Yhteisöhankintojen näkökulmasta ennakkomaksut eivät vaikuta ajalliseen kohdistamiseen.

Esim. A Oy ostaa varaosia Saksasta X GmbH:lta. Tavara toimitetaan Saksasta Suomeen elokuussa 2024 ja X GmbH laskuttaa A Oy:tä jo heinäkuussa 2024.

Yhteisöhankinta kohdistetaan syyskuulle 2024, jolloin hankintaan sovelletaan 25,5 %:n verokantaa.

Verokantamuutosten johdosta huomioitavia asioita

Verokantojen muutosten johdosta yritysten kannattaa selvittää ja huomioida muutosten vaikutukset muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Järjestelmät – Mitä muutoksia järjestelmiin tulee tehdä?
 • Sisäiset ohjeistukset – Tarvitseeko sisäisiin ohjeistuksiin tehdä päivityksiä tai järjestää koulutusta henkilökunnalle?
 • Sopimukset ja laskupohjat – Mitä päivityksiä valmiisiin pohjiin tulee tehdä?
 • Keskeneräisten projektien käsittely – Mitä sopimuksissa on sovittu arvonlisäverosta? Tarvitseeko sopimuksia päivittää?
 • Siirtymäajan palautus- ja hyvitystilanteet – Miten arvonlisäverokäsittely menee näissä tilanteissa?
 • Hinnoittelu – Miten muutos vaikuttaa hinnoitteluun?
 • Makeisten verokanta – Elintarvikealalla tulee ratkaista, miltä osin makeis- ja suklaatuotteet siirtyvät yleisen verokannan piiriin.

 

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme ALV-verokantamuutoksista 12.8. ja tule kuulemaan lisää!

Rantalaisen palvelut

Rantalaisen arvonlisäverotuksen asiantuntijat ovat mielellään avuksi verokantamuutosten vaikutusten kartoittamisessa ja tulkinnanvaraisten tilanteiden selvittämisessä. Olethan yhteydessä meihin, niin voimme yhdessä varmistaa oikeat menettelyt ja välttää mahdolliset virheelliset käsittelyt yrityksesi arvonlisäverotuksessa.

Rantalaisen veropalvelut