Suomen Urheiluliiton jäsenseuroja on kaikkiaan noin 550. Seuratoiminnan kulmakivenä ovat ennen kaikkea ohjaus-, valmennus- ja liikuntatoiminnan järjestäminen seuran toiminta-alueen ihmisille. Toimintojen toteuttaminen vaatii valtavasti aikaa suunnitteluineen ja toteutuksineen. Myös seuratoimintaan mukaan tulevien ihmisten odotukset ja laadukkaan toiminnan vaatimukset ovat lisääntyneet toimintamaksujen noustessa.

Suomalainen yleisurheiluseuratoiminta nojaa edelleen vahvasti vapaaehtoisiin toimijoihin. Vapaaehtoisten työtä tulee eri toimijoiden tukea eri tavoin. Mitä enemmän liitto ja sen yhteistyökumppanit pystyvät luomaan seuratoimijoille sellaisia hallinnon järjestelmiä, jotka helpottavat seuratoimijoiden arkea, sitä paremmin he pystyvät vastaamaan ajan haasteeseen toiminnan määrästä ja laadusta. Näin yhä useammat urheiluseuran toiminta-alueen liikkujat saavat mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan.

Taloushallinnon digitalisaatio helpottaa seuratoimijan arkea ja luo kivijalan seuratoiminnalle. Korvaukset, maksut, maksatukset ja muut talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat hoituvat entistä laadukkaammin taloushallinnon digitalisaation kautta. Ja ennen kaikkea entistä helpommin ja nopeammin, joten säästynyt aika vahvistaa entisestään seuran perustoiminnan ydintä- ihmisten liikuttamista. Laadukkaat järjestelmät vahvistavat myös yhdistyslain periaatteiden toteutumista. Sekä talousarvioon että tilinpäätökseen liittyvät eurot on helppo pitää kasassa laadukkaiden järjestelmien kautta. Tällöin myös niiden vieminen jäsenten päätettäväksi ja vahvistamiseksi on entistä selkeämpää.

Mitä enemmän autamme seuroja eri järjestelmien digitalisoinnissa,  ja mitä enemmän saamme seuroja mukaan, sitä enemmän seuramme pystyvät liikuttamaan. Tähän työhön haastamme ja haluamme mukaan taloushallinnon digitalisaation ammattilaiset kuten Rantalainen. Yhdessä luomme parempaa ja liikunnallisempaa Suomea.

Sami Itani
puheenjohtaja
Suomen Urheiluliitto ry

 

Rantalaisen palvelut urheiluseuroille