Ensi vuoden alusta 1.1.2022 kilpailukieltosopimukset ovat muuttumassa näillä näkymin maksullisiksi. Työsopimuslaissa 3 luvun 5 §:ssä käsitellään kilpailukieltosopimusta. Nykyisessä laissa alle 6 kuukauden mittaiselta rajoitusajalta työnantajalla ei ole ollut lain määräämää velvoitetta maksaa erillistä korvausta työntekijälle. Puolestaan yli 6 kuukauden pituiselta rajoitusajalta työnantajalla on ollut velvollisuus maksaa kohtuullinen korvaus työntekijälle. Kyseiseen kilpailukieltosopimusta käsittelevään työsopimuslain kohtaan on tehty muutosesitys, jonka olisi määrä astua voimaan 1.1.2022. Kyseessä on kuitenkin vasta eduskuntaan menevä muutosesitys, johon saattaa vielä tulla muutoksia.

Kilpailukieltosopimus nykyisin

Nykyisin kilpailukieltosopimuksissa työntekijät eivät ole saaneet korvausta, vaikka eivät ole saaneet mennä kilpailijalle töihin tai perustaa kilpailevaa liiketoimintaa 6 kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä. Puolestaan kilpailukieltosopimuksissa, jotka ovat rajoittuneet yli 6 kuukauden ajanjaksolle työsuhteen päättymisestä, maksettava korvaus on työsopimuslain mukaan pitänyt olla kohtuullinen korvaus kilpailukieltoajalta. Laki ei kuitenkaan ole määritellyt tarkemmin, minkä suuruinen kohtuullinen korvaus tulisi olla.

Kilpailukieltosopimus esitetyn muutosesityksen mukaan

Uuden 1.1.2022 voimaan tulevan muutosesityksen perusteella työnantajan täytyisi jatkossa maksaa korvausta koko kilpailukieltosopimuksen rajoituksen ajalta. Kilpailukieltosopimuksen mukainen rajoitusaika saa olla maksimissaan 12 kuukauden pituinen ajanjakso työsuhteen päättymisestä. Muutosesityksessä määritellään aikaisempaa lakia tarkemmin maksettavan korvauksen määrästä. Mikäli kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika on maksimissaan 6 kuukautta työsuhteen päättymisestä alkaen, täytyy työnantajan maksaa vähintään 40%:n korvaus työntekijän palkasta kuukausittain. Mikäli rajoitusaika puolestaan on yli 6 kuukautta, täytyy työnantajan maksaa vähintään 60%:n korvaus työntekijän palkasta kuukausittain koko rajoitusajalta.

Muutoksen vaikutus käytännössä

Käytännössä, mikäli muutosesitys menee sellaisenaan läpi eduskunnassa ja astuu voimaan 1.1.2022 tarkoittaisi se seuraavaa. Sopimusta sovelletaan myös ennen 1.1.2022 voimaantulleissa kilpailukieltosopimuksissa. Näillä näkymin muutokselle olisi määrä tulla yhden vuoden siirtymäkausi 31.12.2022 asti, jonka aikana työnantaja voisi irtisanoa aikaisemmat kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa. Aikaisempiin sopimuksiin sovelletaan vuoden 2022 aikana nykyistä kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, ettei lyhyissä, alle 6 kuukauden sopimuksissa olisi korvausvelvollisuutta. Siirtymäajan jälkeen korvausvelvollisuus koskisi myös alle 6 kuukauden sopimuksia kokonaisuudessaan. Puolestaan rajoitusajan päättyessä osittain siirtymäajan jälkeen, koskisi korvausvelvollisuus sitä aikaa, joka ajoittuu siirtymäajan jälkeiselle ajalle.

 

Suosittelemme työnantajia käymään läpi vuoden 2021 ja 2022 aikana voimassa olevat kilpailukieltosopimuksensa ja arvioida, onko sopimukselle erittäin painavaa syytä vai olisiko sopimuksesta hyvä luopua. Tarvittaessa mikäli sopimuksen voimassa pitämiselle ei arvioinnin jälkeen ole taloudellisesti tai muuten liiketoiminnallisesti järkevää perustetta, kannattaisi ylimääräisistä sopimuksista luopua, jotta voidaan välttää ylimääräisten kilpailukieltosopimusten mukaisten korvausten maksamiset.

Palkanlaskennassa kyseinen suoritus on henkilölle maksettavaa korvausta ei palkkaa. Näin ollen korvauksesta ei makseta sivukuluja, mutta korvaus tulee ilmoittaa Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

 

Tutustu Palkkahallinto ja HR -sivuumme