Maatalouden rahoitusta haetaan useimmiten suurempien investointien tekemiseksi. Ajoittain tulee tilanteita, joissa rahoitusta tarvitaankin yllättävienkin menojen kattamiseen. Maatalousyrittäjällä on useita vaihtoehtoja rahoitukselle aina pankin myöntämästä lainasta investointitukiin. Tässä artikkelissa on esitelty muutamia maatalouden rahoitusvaihtoehtoja tarkemmin.

Maatalousyrittäjän pankkirahoitus

Perinteisin maatalouden rahoitusvaihtoehto on pankkilaina. Pankkilainan rinnalle on viime vuosina tullut monia muitakin pankin tarjoamia vaihtoehtoja, kuten joustavia tililuottoja. Pankit vaativat lähes poikkeuksetta omia vakuuksia tai ulkopuolista takausta myöntämälleen lainalle. Tavanomaisia rahoituskohteita ovat rakentaminen, tuotannon lisääminen ja käyttöpääoma.

Pankit kiinnittävät erityistä huomiota näihin asioihin rahoitusneuvotteluissa:

  • Verotiedot ja maatalouden talouslaskelmat. Verotietojen on oletuksena oltava kunnossa. Laskelmien avulla voi vakuuttaa pankit toiminnan kannattavuudesta ja kehityksestä. Taloushallinnon on oltava ajantasaista ja verolomake 2 hyvin täytettynä.
  • Maatalouden kannattavuus ja maksuvalmius. Pankeilla on tapana tarkistaa mm. maatalouden maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut ja selvittää, millaista yrittäjätuloa yrittäjä on viime vuosien aikana saanut toiminnastaan.
  • Vakuudet. Maatalousyrittäjältä on löydyttävä vakuuksia rahoitukselle. Maatilan nykyinen kiinteä omaisuus riittää monissa tapauksissa.

Maatalouden leasingrahoitus ja osamaksurahoitus

Leasingrahoitus on yleistymässä oleva vaihtoehto maatalouden koneiden, kuten traktorien, ostamiselle. Käytännössä leasingrahoituksella tarkoitetaan käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Rahoitusmuoto sopii hyvin kaikille koneille ja laitteille. Leasingvuokrat ovat useimmiten verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, eikä niitä kirjata maatalouden kirjanpidossa taseeseen. Monissa tapauksissa on mahdollista lunastaa kone itselle rahoituskauden jälkeen.

On mahdollista ostaa koneita ja laitteita myös osamaksulla. Useimmiten rahoituskohde itsessään toimii lainan vakuutena, eikä erillisiä vakuuksia tarvita. Osamaksurahoituksen ehdoista sopiminen on joustavaa riippuen rahoituksen myöntäjästä. Muista toimittaa kaikki rahoitussopimuksesi myös kirjanpitäjälle.

Maatalouden investointituki

Investointituet kuuluvat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maatalouden kehittämisohjelmaan, jonka kautta yrittäjä voi hakea maatalouden investointitukea moniin maatilan tarpeisiin. Osa tukimuodoista on EU-osarahoitteisia. Nykyinen investointitukien tukikausi päättyy vuonna 2020.

Haettaessa investointitukea maatalouden rahoitukseksi on tärkeää, että hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on tehty huolellisesti. Tämä vähentää lisäselvitysten tarvetta. Investointitukea hakeneelta maatalousyrittäjältä vaaditaan myös 25 000 euron yrittäjätuloa investoinnista katsottuna viiden vuoden kuluttua. Mikäli tämä yrittäjätulon määrä ei täyty, voidaan investointitukea periä takaisin.

Lisätietoa maatalouden investointituesta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

Lisätietoa:

Artikkelia on ollut laatimassa useampi Rantalaisen maatalouden taloushallinnon asiantuntija. Mikäli tarvitset apua maatalousyrityksesi taloushallinnon kanssa, ole rohkeasti yhteydessä paikalliseen Rantalaisen toimistoosi.

Tutustu myös Rantalaisen pdf-oppaaseen Maatalousyrittäjän opas taloushallintoon ja verotukseen. Lisätietoa Rantalaisen maa- ja metsätalouksille suunnatuista ratkaisuista löydät täältä: https://www.rantalainen.fi/toimialaratkaisut/maa-ja-metsataloudet/.

 

Ota yhteyttä