Rantalaisen kuukauden talousvartissa käsitellään ajankohtaisia aihealueita taloushallinnosta. Talousvartti kokoaa yhteen kuukauden aikana tulleita uudistuksia ja kertoo tärkeimmistä muutoksista.

Heinäkuun talousvartin aihealueet:

Varo huijausviestejä!
Kesä on tuonut jälleen liikkeelle erilaisia huijausviestejä. Viestit voivat tulla sähköpostiin ylemmän johdon nimissä ja niissä pyydetään taloushallintoa tekemään maksusuorituksia. Sähköpostin lähettäjänä saattaa näkyä tuttu henkilö, mutta sähköpostiosoitteen tarkempi tarkastelu osoittaa, että lähettäjänä onkin jokin muu taho kuin esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja. Keskuskauppakamarin artikkelista pääset lukemaan aiheesta enemmän.

Maatalouden rahoitus ja eri rahoitusvaihtoehdot
Maatalouden rahoitusta haetaan useimmiten suurempien investointien tekemiseksi. Ajoittain tulee tilanteita, joissa rahoitusta tarvitaankin yllättävienkin menojen kattamiseen. Maatalousyrittäjällä on useita vaihtoehtoja rahoitukselle aina pankin myöntämästä lainasta investointitukiin. Artikkelissamme on esitelty muutamia maatalouden rahoitusvaihtoehtoja tarkemmin.

Ohje yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta
Yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1.1.2020 voimaan tulevien lakimuutosten myötä. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinnon ohje käsittelee tulolähdejaon poistamisen vaikutusta eri yhteisömuotojen verotukseen.

Saitko Verohallinnolta kirjeen palkkojen ilmoittamisesta tulorekisteriin?
Kirje on lähtenyt aiheettomasti osalle yrityksistä. Jos ilmoitukset on jo annettu tulorekisteriin, ei kirjeen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon eikä Tulorekisteriyksikköön. Lue Verohallinnon uutisesta miten toimia?

 

Ota yhteyttä