Yksi Rantalainen-konsernin strategian painopisteistä on digitalisaation hyödyntäminen. Tämän kehityksen nopeuttamiseksi on luotu erillinen kasvuyhtiö Cilron Oy. Etätyö ja lisääntynyt paikallinen sopiminen ovat kasvattaneet kysyntää yhtiön monipuoliselle Ontime-työajanseurantapalvelulle.

Ontime on luotettava ja tehokas tapa varmistaa, että palkat määräytyvät oikein

Ontime on pilvipalveluna toteutettu palkkaohjelmistosta riippumaton työaikatiedon raportointijärjestelmä, jossa tiedot siirtyvät sähköisesti palkanlaskentaan, eli palkanlaskijan manuaalityötä tai -tulkintaa ei tarvita.

”Olemme kehittäneet Ontime-palvelua jo yli 15 vuotta asiakkaiden työajanseurannan tarpeisiin ja palkanmaksun suoraviivaistamiseen. Nyt palvelu halutaan tuoda yhä useamman yrityksen avuksi”, kertoo Rantalaisen Pohjanmaan liiketoiminnasta vastaava aluejohtaja Cedric Frostdahl.

Ontime-palvelu soveltuu kaikenkokoisille yrityksille. Palvelun tehokas tapa huolehtia palkkojen oikeellisuudesta hyödyttää erityisesti asiakkaita, joilla on useita työehtosopimuksia tulkittavana ja lisäksi myös yrityskohtaisia sopimuksia.

”Juuri yhdessä asiakastapaamisessa olimme ratkaisemassa yrityksessä käytettävien yhdeksän eri työehtosopimuksen tuomia tulkintoja”, toteaa Ontime-liiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Pekki. ”Toisaalta useat pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat Exceleiden sijaan jotain helppokäyttöisempää ja tähän tarpeeseen olemme toteuttaneet edullisen perusversion”, jatkaa Pekki.

Mobiiliin ja nykyaikaiseen työtapaan sopeuttaminen houkuttelee käyttäjiä

Ontimella on jo yli 60 000 käyttäjää ja kasvua on vauhdittanut palvelun sopeuttaminen mobiiliin ja nykyaikaiseen työtapaan sopivaksi. Toinen kasvua tuonut tekijä on etätyöhön liittyvä työajanseuranta. ”Edelleen useat työnantajat eivät huolehdi lakisääteisestä velvoitteestaan koskien työaikojen seurantaa”, toteaa Pekki.

Lakisääteisen velvoitteen lisäksi Ontime helpottaa lomasaldojen seuraamista ja joustavan työajan järjestelyissä.

Cilron Oy on Rantalainen-konsernin uusi kasvuyhtiö

”Teimme viime syksynä osana strategiatyötämme analyysin Ontime-liiketoiminnasta. Taloushallinnon nopeasti etenevän digitalisaation myötä näimme tässä aiempaa suuremman kasvupotentiaalin”, toteaa Rantalainen-konsernin talousjohtaja Ville Kujansuu. ”Rantalainen-konsernin palkanlaskentapalveluita hyödyntää jo yli 7 800 yritystä ja pystymme helpottamaan sekä varmistamaan lähtötietojen oikeellisuuden Ontime-palvelun avulla. Kokonaisratkaisumme tulee olemaan markkinoiden kilpailukykyisin”, jatkaa Kujansuu.

Cilron-yhtiö työllistää 11 työntekijää ja viime vuonna jatkuvan kuukausilaskutuksen (MRR) kasvu oli yli 25%. Palvelun juuret ovat Pietarsaarelaisessa Norlic-yhtiössä, jossa Ontime-palvelun ensimmäinen versio tarjottiin asiakkaille helpottamaan tiedonkeruuta palkanlaskentaan vuonna 2006.

Lisätietoja:

Cedric Frostdahl, Rantalainen Pohjanmaa aluejohtaja, cedric.frostdahl@rantalainen.fi, p. 050 326 6716

Petri Pekki, Cilron Oy, liiketoimintajohtaja, petri.pekki@rantalainen.fi, p. 0400 768 801

Lisätietoja Ontime-palvelusta: ontime365.fi