En av huvudpunkterna i Rantalainen-koncernens strategi är att utnyttja digitaliseringen. För att snabba den här utvecklingen har ett separat tillväxtbolag Cilron Oy grundats. Distansarbete och ökat antal lokala avtal har ökat efterfrågan av bolagets mångsidiga tjänst för arbetstidsuppföljning Ontime.  

Ontime är ett pålitligt och effektivt sätt att säkerställa att lönerna betalas ut rätt

Ontime är en molntjänst som är oberoende av löneprogram och den är avsedd för rapportering av arbetstidsuppgifter. I tjänsten överförs uppgifterna elektroniskt till löneräkningen, vilket betyder att löneräknaren inte behöver utföra manuellt arbete eller tolka uppgifter.

“Vi har utvecklat tjänsten Ontime redan i över 15 år så att den ska svara på de behov kunderna har vad gäller arbetstidsuppföljning och att förenkla utbetalningen av löner. Nu vill vi erbjuda programmet som hjälp för allt fler företag.”, berättar Cedric Frostdahl, områdeschef med ansvar för Rantalainens affärsverksamhet i Österbotten. Tjänsten Ontime passar för företag av alla storlekar. Tjänstens sätt att effektivt ha hand om att lönerna är korrekta är särskilt nyttigt för kunder som har flera kollektivavtal att tolka och utöver företagsspecifika avtal.

“Vi deltog just i ett kundmöte där vi skulle lösa tolkningarna som företaget kämpade med i och med att de hade nio olika kollektivavtal”, konstaterar Petri Pekki, ansvarig chef för Ontime-affärsverksamheten. “Å andra sidan vill flera små och medelstora företag ha något enklare än en Excel och vi har skapat en förmånlig basversion för detta behov”, Pekki fortsätter.

Anpassning till mobilen och det moderna arbetssättet lockar användarna

Ontime har redan över 60 000 användare och tillväxten har ökat när tjänsten anpassades för mobilen samt det nutida arbetssättet. Den andra faktorn som har ökat på tillväxten är arbetstidsuppföljningen vad gäller distansarbete. “Det finns fortfarande flera arbetsgivare som inte sköter sitt lagstadgade ansvar vad gäller uppföljningen av arbetstid”, Pekki konstaterar.

Utöver det lagstadgade ansvaret underlättar Ontime uppföljningen av semestersaldon och organiseringen av flexibel arbetstid.

Cilron Oy är Rantalainen-koncernens nya tillväxtbolag

“Som en del av vårt strategiarbete gjorde vi förra hösten en analys av Ontime-affärsverksamheten. I och med den snabba digitaliseringen inom ekonomiförvaltningen såg vi en allt större tillväxtpotential”, konstaterar Ville Kujansuu, ekonomichef hos Rantalainen-koncernen. “Redan över 7 800 företag utnyttjar Rantalainen-koncernens löneräkningstjänster och med hjälp av Ontime kan vi underlätta och verifiera att uppgifterna är rätt från början. Vår helhetslösning kommer att vara den mest konkurrenskraftiga på marknaden”, Kujansuu fortsätter.

Företaget Cilron har 11 anställda och förra året var ökningen av den kontinuerliga månadsfaktureringen (MRR) över 25%. Tjänstens rötter finns i företaget Norlic från Jakobstad där den första versionen av Ontime erbjöds till kunder 2006 för att underlätta insamlingen av uppgifter för löneräkning.

Ytterligare uppgifter:

Cedric Frostdahl, Områdeschef hos Rantalainen i Österbotten, cedric.frostdahl@rantalainen.fi, tfn 050 326 6716

Petri Pekki, Cilron Oy, Affärverksamhetschef, petri.pekki@rantalainen.fi, tfn 0400 768 801

Ytterligare information om tjänsten Ontime: ontime365.fi