HR ja työnantajat

Koronaviruksen etenemistä hillitsevistä toimenpiteistä osa koskee myös työnantajia. Vaikutukset näkyvät niin liikevaihdossa, kuin raaka-aineiden saantiongelmina sekä työntekijöitä ja heidän läheisiään koskevina karanteeneina. Työnantajat joutuvatkin punnitsemaan keinoja hyödyntää joustoja myös työsuhteissa ja selvitä näistä poikkeusoloista.

Vaikutuksia on muun muassa seuraaviin:

 • Vuosilomat ja saldovapaat
 • Etätyö ja työvuorot
 • Matkustaminen
 • Karanteenitilanteet
 • Sairaustapaukset ja työnteon estyminen
 • Lomautukset ja yhteistoimintalaki

Koronan vaikutukset työsuhteissaopas työnantajalle poikkeustilanteeseen

Etätyö uuden työaikalain näkökulmasta

Lomautus alle 20 henkilön yritykset

YT ja lomautus kun henkilöstöä vähintään 20

Lue lisää aiheesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

KELA

Työterveyslaitos

Työsuojelu

Työeläkeyhtiöt

Taloushallintoliitto

EK

 • Koronamuutokset työehtosopimuksiin
  • Työehtosopimuksia on ollut tarpeen muuttaa, koska monissa niistä olisi muutoin ollut lainmuutosten voimaantulon jälkeen laista poikkeavia määräyksiä, joita olisi tullut noudattaa lainmuutosten sijaan.
 • Taulukko,
  • missä EK:n jäsenliittojen tekemissä työehtosopimuksissa on sovittu yt-neuvotteluajan, lomautusilmoitusajan ja takaisinottovelvollisuusajan muuttamisesta lainmuutosten johdosta. Osassa työehtosopimuksia muutoksia ei ole tarvinnut tehdä, koska sopimukset eivät ole sisältäneet näitä määräaikoja tai sopimusten sisältämät määräajat ovat jo aiemmin olleet lainmuutoksia vastaavia. Joidenkin työehtosopimusten osalta neuvottelut muutoksista ovat vielä kesken.
 • EK:n jäsenliitot julkaisevat omilla nettisivuillaan tarkemmat tiedot kuhunkin työehtosopimukseen tehdyistä muutoksista.

Yrittäjät

TE-toimisto

SAK

 

HR-raportointi

Rantalainen HR-raportointijärjestelmä tukee organisaation päätöksentekoa visualisoimalla eri tietolähteistä yhdistellystä tietomassasta selkeitä ja visuaalisia näkymiä.

Lue lisää BI-raportoinnista

 

Webinaari: Koronan vaikutukset työsuhteissa

Perjantaina 27.3. järjestetty webinaarimme tarjoaa kattavan tietopaketin lomautuksista työlainsäädännön ja hyvien henkilöstöhallinnon käytäntöjen osalta.  

Katso tallenne

Lisää asiantuntijasisältöjä poikkeustilaan liittyen

Talouden hallinta poikkeustilanteessa

Yritystuet ja rahoituslaitokset poikkeustilanteessa

Verottajan toimenpiteet poikkeustilanteessa