Sovelluspalvelut

Rantalaisen sovelluspalveluiden osaavat ammattilaiset auttavat juuri sinun yrityksellesi sopivan ohjelmiston valinnassa ja käyttöönotossa. Olemme ohjelmistoriippumaton tilitoimisto ja käytämme markkinoiden parhaita ohjelmistoja.

Sovelluspalvelut – Palveluvalikoima

Käytön tuki

Apu käytön ongelmatilanteissa oman yhteyshenkilön kautta tai suoraa asiakaskanavaa käyttäen

Käyttäjähallinta

Käyttöoikeuksien lisäys, muutos ja poisto

Koulutus

Videokoulutukset
Yrityskohtaiset koulutukset

Konsultointi

Käyttöönotot
Valintakonsultointi
Muu ohjelmistokonsultointi

Ohjelmiston valinta ja käyttöönotto

Osaaminen ja laaja palveluvalikoima

Palvelemme ohjelmistoasioissa noin 30 erityisasiantuntijan tiimillä. Ohjelmistoriippumattomana tilitoimistona käytämme markkinoiden parhaita ohjelmistoja. Olemme auttaneet jo tuhansia yrityksiä oikean ohjelmiston valinnassa ja käytössä. Tarjoamme laajat koulutuspalvelut uuden ohjelmiston kanssa toimimiseen sekä ohjelmiston tehokäyttöön. Kauttamme hoituu myös muun muassa käytön tuki ja käyttäjähallinta.

Kaupalliset ehdot ja riskienhallinta

Ohjelmiston käyttöönotto on merkittävä taloudellinen investointi. Pyrimme aina tehokkaaseen ja tuottavaan kokonaisratkaisuun, jolla prosesseja pystytään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ja saadaan täydet hyödyt irti ohjelmista. Minimoimme manuaalisen työn aiheuttamat riskit ja käytämme vain tietoturvallisia teknisiä ratkaisuja. Tähtäämme yhtenäisiin toimintatapoihin ja varaudumme ennalta perehdytys- sekä tuuraustilanteisiin.

Ratkaisun toimivuus ja tekninen yhteensopivuus

Määrittelemme liiketoiminnan asettamat tarpeet ohjelmistokokonaisuudelle ja toimimme päätöksenteon tukena läpi projektin. Käyttöönoton suunnitteluvaiheessa varmistamme, että ratkaisusta löytyy tarvittavat kriittiset ja lisäarvoa tuottavat ominaisuudet. Pyrimme luomaan mahdollisimman tehokkaat ja sujuvat talous- sekä palkkaprosessit, selkeät roolitukset, aikataulut ja toimivan työnjaon yli organisaatiorajojen. Rantalaisella on monipuolista teknistä osaamista ja yhdistämme joustavilla integraatioratkaisuillamme osaohjelmistot yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Lue lisää automaatio- ja integraatioratkaisuista täältä.

Esimerkkejä asiakashyödyistä

Myyntilaskut

• Tuplareskontran poistaminen
• Ulkoistuksen yhteydessä roolituksen selkeyttäminen
• Käsinkirjausten automatisointi
• Laskutuksen itsepalvelu mm. asentajille
• Verkkolaskutus
• Ajastettu laskujen lähetys ja sopimuslaskut
• Maksuhuomautusten automatisointi
• Perinnän integraatio
• Kontrollipisteiden lisääminen ja nykyisten seuranta

Ostolaskut

• Yhtenäisen tilausohjeistuksen ja aineistoaikataulun käyttöönotto
• Jaksotusten ja kustannuspaikkajakojen järkeistäminen
• Hyväksynnän ja maksatuksen automatisointi
• Verkkolaskut ja skannauspalvelu
• Ennakkoperintärekisterien tarkistus
• Seurannan parantaminen
• Sähköisen arkistoinnin kehittäminen

Palkanlaskenta

• Mobiilikäyttö
• Tuntien kirjaamisen ja hyväksynnän selkeyttäminen
• Tuntien siirron ja palkkajaksotusten automatisointi
• Valmiit TES-tulkinnat
• Selkeät aikataulut, roolit, vastuut
• Ohjeistukset organisaatiolle toistuvista korjauksista
• Työaika- ja poissaolotapahtumien integraatio
• Raportoinnin kehittäminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Essi Hiles

Sovelluspalveluiden johtaja

0407061175

Sabrina Morelli

Fivaldi tuotepäällikkö

010 321 6787

Sami Hattunen

Netvisor tuotepäällikkö

0400 230 998

Ida Haula

Procountor tuotepäällikkö

0102922251

Nina Öhrnberg

Fennoa tuotepäällikkö

050 5059 489