Yrityksen lopettaminen

Varmista onnistunut yritystoiminnan päättäminen asiantuntijan avulla. Asiantuntijoillamme on kattava osaaminen eri yritysmuotojen lopettamiseen liittyen.

Asiantuntija apuna ja tukena yritystoiminnan lopettamisessa

Yritystoiminnan lopettamiseen liittyy monia vaiheita ja säädöksiä riippumatta siitä, ollaanko purkamassa osakeyhtiötä, toiminimeä tai henkilöyhtiötä. Kokenut veroasiantuntija apunasi varmistut siitä, että kaikki purkamisen vaiheet viranomaismenettelyineen menevät oikein niin yrityksen kuin omistajankin näkökulmasta. Rantalaiselta saat kaikki liiketoiminnan lopettamiseen liittyvät palvelut yritysmuotoon katsomatta:

Osakeyhtiön purkaminen selvitysmenettelyn kautta sisältää useita eri vaiheita ja viranomaisilmoituksia. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna yritystoiminnan lopettaminen voidaan tehdä sekä osakkaan että yhtiön etu huomioiden. Kartoitamme tapauskohtaisesti eri yhtiömuotojen purkumahdollisuuksia ja autamme mielellämme viemään läpi koko purkuprosessin.

Avoin ja Kommandiittiyhtiö purkaminen tapahtuu lähtökohtaisesti yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä ja sen rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Jos tästä ei saada sopua on mahdollista, että yhtiömies hakee yhtiön purkua ja varallisuuden jakoon oikeuttavaa purkupäätöstä oikeuden kautta. Ay ja Ky purkamiseen liittyy monia erityisosaamista tarvittavia asioita kuten omaisuuden luovutus ja jäljelle jääneiden varojen verotus.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli Tmi lopettaminen on yksi ilmoitus kaupparekisteriin. Tosiasiallisesti lopettamiseen liittyy usein verotukseen ja sopimuksiin liittyviä erityisasioita, jotka tulee suunnitella ja toteuttaa oikein. Koska toiminimi on henkilökohtainen, sen liiketoiminta tulee ensi luovuttaa liiketoimintakaupalla. Purkuvaiheessa on useita verotukseen ja sopimuksiin liittyviä erityisasioita, jotka on syytä selvittää etukäteen.

Yhdistyksen purkaminen tulee tapahtua sen sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. Säännöissä määritetään mihin tarkoitukseen yhdistyksen jäljelle jäävä omaisuus tulee käyttää. Etenkin jos yhdistys on harjoittanut verollista liiketoimintaa käyvän ja kirjanpitoarvojen tuloutuminen sekä arvonlisäveron palauttamiseen liittyvät kysymykset ovat oleellisia selvittää etukäteen.

Kiinteän toimipaikan lopettaminen kansainvälisissä tilanteissa liittyy useita erityisosaamista vaativia asioita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tuija Vanhanen

Senior Manager, Tax & Legal

010 321 6876

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654