Nedläggning av företag

Säkerställ en lyckad nedläggning av affärsverksamhet med hjälp av en expert. Våra specialister har omfattande kunskaper inom nedläggning av olika bolagsformer.

Ta hjälp och stöd av en expert vid nedläggning av affärsverksamhet

Det tillhör många faser och författningar till att nedläggning av en affärsverksamhet, oavsett om det är ett aktiebolag, ett företagsnamn eller ett partnerskap som likvideras. Med hjälp av en erfaren skatteexpert kommer du att se till att alla faser av nedläggningen, inklusive myndighetsförfarandena, går korrekt ur både företagets och ägarens synvinkel. Hos Rantalainen kan du ta del av alla tjänster gällande uppsägning av affärsverksamhet oavsett bolagsform.

Upplösning av aktiebolag genom likvidationsförfarandet innefattar flera olika steg och anmälningar till myndigheterna. Korrekt planerat och genomfört nedläggning av affärsverksamhet kan göras med hänsyn till både delägarens och bolagets intressen. Vi kartlägger möjligheterna för att upplösa olika företagsformer från fall till fall och hjälper dig gärna med slutförandet av hela nedläggningsprocessen.
Likvidation av ett öppet eller kommanditbolag utförs som regel genom enhälligt beslut av bolagsmännen och dess registrering i handelsregistret. Om ingen överenskommelse kan nås är det möjligt att bolagsmannen ansöker om upplösning av bolaget och beslut om upplösning av tillgångar genom domstolarna. Upplösning av öppna eller kommanditbolag innebär många frågor som kräver särskild expertis, såsom överföring av egendom och beskattning av de återstående tillgångarna.

Nedläggning av privat näringsidkare är en anmälan i handelsregistret. I verkligheten innebär nedläggningen dock ofta särskilda ärenden relaterade till beskattning och avtal som ska planeras och genomföras korrekt. Eftersom firmanamnet är personligt måste dess affärsverksamhet först överföras genom en affärstransaktion. I upplösningsskedet finns det ett antal särskilda ärenden relaterade till beskattning och avtal som måste utredas i förväg.

Upplösning av en förening ska ske i enlighet med dess stadgar och föreningslagen. Reglerna anger för vilket ändamål föreningens återstående tillgångar ska användas. Särskilt om föreningen har varit engagerad i skattepliktig affärsverksamhet är det viktigt att i förväg ta reda på erkännandet av nuvarande och bokförda värden samt frågor som rör återbetalning av mervärdesskatt.

Nedläggning av fast driftställe i internationella situationer innebär ett antal frågor som kräver särskild sakkunskap.

Kontakta oss för att veta mer!

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654