Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa hyödyntää veroasiantuntijaa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Rantalaisen veroasiantuntijoilta saat neuvoja ja apua onnistuneen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen.

Onnistu sukupolvenvaihdoksessa asiantuntijan avulla

Sukupolvenvaihdos prosessina edellyttää yleensä huolellista suunnittelua ja neuvotteluita osapuolien välillä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri näkökulmia. Toteutukseen vaikuttaa esimerkiksi se kenelle yritysomaisuus aiotaan luovuttaa, eli onko jatkajana perheenjäsen vai ulkopuolinen taho. Lisäksi tulee huomioida yritysomaisuuden hankinnan rahoittaminen, toivottu omistusrakenne tulevaisuudessa, osallisten tahtotila muiden ehtojen suhteen sekä yrityksen harjoittama liiketoiminta ja sen johtaminen. Näiden perusteella arvioitavaksi voi tulla myös se, onko sukupolvenvaihdos järkevintä toteuttaa kerralla vai vaiheittain.

Huolellinen suunnittelu kannattaa, sillä oikein toteutettuna sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista hyödyntää erilaisia verohuojennuksia niin luopujan kuin jatkajankin näkökulmasta. Ota siis Rantalaisen veroasiantuntija avuksi hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa.

Esimerkkejä tarjoamistamme palveluista sukupolvenvaihdoksissa

  • Valmistelevat toimet: Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt
  • Sukupolvenvaihdossuunnitelma
  • Sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu ja vaihtoehtojen läpikäynti
  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mikko Heiskanen

Director, Tax Advisor

010 321 6738

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Kati Rantsi

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6566

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512