Företags företrädartjänster

Ska ditt företag hyra arbetskraft från ett utländskt företag eller skaffa arbetskraft från utlandet som underentreprenad? Eller kommer utstationerade anställda till ditt företag för att tillfälligt arbeta i Finland för ett dotter- eller moderbolag som tillhör samma koncern?

Med hjälp av Rantalainens företrädartjänster säkerställer du att allt går smidigt enligt lagens krav!

Företag som använder utstationerade arbetstagare i Finland (beställaren/entreprenören) måste ta hand om inrättandet och tillgängligheten av en en företrädare i Finland för det sändande företaget. Företag som anlitar underentreprenad och hyrd arbetskraft ska även se till att avtalspartnern har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter. Inom byggsektorn omfattas dessutom huvudentreprenören och dess underentreprenörer av skyldigheterna i lagen om beställarens ansvar (Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 2006/1233).

Ett utländskt företag som sänder arbetskraft måste ha en företrädare i Finland som kan nås av den utstationerade arbetstagaren och myndigheterna under hela utstationeringen. Dessutom måste man se till att göra anmälan till arbetarskyddsmyndigheten och hålla nödvändig information tillgänglig under hela utstationeringsperioden (Lag om utstationering av arbetstagare 447/2016).

Det finns vissa bestämmelser som gäller både för beställaren och det utsändande företaget. Att inte lyda dem kan leda till påföljder för företaget, till exempel böter.

Rantalainen är en pålitlig företrädare

Vi hos Rantalainen fungerar som företrädare för det sändande företaget. Vi tar hand om att få tillräcklig information för lagstadgade anmälningar till arbetarskyddsmyndigheten. Vi kontrollerar också att uppehållstillstånd, rätt att arbeta, anställningsavtal, lön, arbetstid och organisation av företagshälsovård uppfyller kraven i finsk arbetslagstiftning.

Som företrädare är vi i kontakt med arbetsgivaren under hela anställningsförhållandet och vi hjälper också till att uppfylla skyldigheterna i lagen om beställarens ansvar.

Rantalainen erbjuder företrädartjänster på finska, svenska, engelska och tyska.

Kontakta oss

Simon Prätorius

Manager – International Affairs

+358 10 321 6767

Albert Wikström

Account Manager - International Accounting & Payroll Services

+358 10 321 6740