Ekonomiförvaltningspartner till idrottsföreningar

Ekonomiförvaltningen av idrottsföreningar och dess särdrag är en stark del av Rantalainens expertis. Vi är engagerade i grenförbundens och lokala idrottsföreningars verksamhet samtidigt som vi utvecklar sällskapens ekonomiförvaltning heltäckande.

Till stöd för idrottsföreningar

Vi behärskar idrottsföreningarnas verksamhetsmiljö samt stödjer föreningsverksamhet med fungerande och pålitlig ekonomiförvaltning. Elektronisk ekonomiförvaltning och moderna programvarulösningar möjliggör ekonomisk övervakning i realtid och öppen informationsdelning inom föreningen. Vi hanterar heltäckande idrottsföreningars bokföring och löneadministration.

Anmäl dig till Rantalainens kostnadsfria föreningskartläggning!

Idrottsföreningarnas ekonomiförvaltning och löneadministration och deras särdrag är en stark del av Rantalainens expertis. I den kostnadsfria föreningskartläggningen går vi tillsammans igenom nuläget för föreningens ekonomiförvaltning och löneadministration samt diskuterar framtida utvecklingsmål och möjligheter. Kartläggningen tar cirka 45–60 minuter. Föreningen får ett skriftligt dokument från kartläggningen.

 

Anmäl dig till föreningskartläggning här

Automatisering av föreningens ekonomiförvaltning

Automatisering och digitalisering av ekonomiförvaltning är en del av vardagen även för idrottsföreningar.

Tidigare har föreningars bokföring gjordes på månads- eller årsbasis och då var det möjligt att granska det senaste året i termer av ekonomiska siffror först i efterhand. Dessutom fanns det oftast många bankkonton, vilket förutom utgiftsposten möjliggjorde även missbruk av resurser.

Nu rör idrottsföreningarnas verksamhet sig mot en mer realtidsriktning, varvid man vill kunna övervaka lag- och föreningsspecifik information, rapporteringar, utgifter och intäkter i mer realtid än tidigare. Rantalainen hjälper till att modernisera idrottsföreningens ekonomiförvaltning.

Fördelar med automatiserad ekonomiförvaltning

  • Transparensen i föreningsekonomin ökar och risken för fel och missbruk minskar
  • Tiden för aktiva och frivilliga arbetare sparas
  • Ett samordnat och enhetligt arbetssätt för föreningen bildas som är lätthanterligt
  • Föreningens och lagens ekonomiska situation kan bevakas i realtid

Enkelkontomall

När man byter till en enkelkontomall i samband med automatisering förbättras effektiviteten ännu mer och samtidigt stöds även god administration då godkännande och betalning av utgifter avdelas till olika personer.

Syftet med enkelkontomallen är att föreningen ska centralisera sina bankkonton till ett enda bankkonto så att föreningens och alla lags inkomster och utgifter sköts via ett bankkonto. Den centrala idén med enkelkontomallen är att lagens pengar spåras i ekonomiförvaltning hos kostnadsställen i stället för på bankkonton.

Fördelar med enkelkontomallen

  • Föreningsekonomin som helhet är i realtid och lagens separata bokföringar behöver inte importeras till huvudbokföring varje år
  • Föreningen kan centralisera hanteringen av betalningsrörelsen till färre ansvarspersoner
  • Skattmästarens arbetsbelastning minskar tack vare automatisering och centralisering och de får tydliga ansvarsområden gällande bevakning av teamets ekonomi och godkännande av inköpsfakturor
  • Teamspecifik övervakning och budgetering är möjlig genom att hantera kostnadsställen

Olympiska Kommittén

Som partner till Olympiska Kommittén arbetar vi tillsammans för att utveckla och kommunicera om idrottsföreningarnas goda ekonomiförvaltning. Olympiska Kommittén erbjuder administrationsansvariga olika utbildningar, material och verktyg för att utveckla sin kompetens och för att underlätta hanteringen av föreningens administrativa angelägenheter.

SuomiSport

SuomiSport, producerad av Olympiska Kommittén, är en modern och lättanvänd digital sporttjänst för hela idrottsgemenskapen. Med SuomiSport kan man sköta till exempel medlems- och eventhantering samt fakturering av olika betalningar.

Finlands Bollförbund

Rantalainen är Finlands Bollförbundets ekonomiförvaltningspartner och redovisningsbyrå. Samarbetsavtalet erbjuder många möjligheter för den finska fotbollsfamiljen. Målet med samarbetet är en ömsesidig vilja att stödja och utveckla föreningarnas ekonomiförvaltning.

myClub

myClub erbjuder en uppsättning av tjänster för föreningar som vill ha en fullkomlig hälsosam vardag i föreningen. Med medlemsregistret hålls faktureringen uppdaterad och föreningen sköter smidigt även intern och extern kommunikation, eventhantering i sin helhet samt försäljningsfakturering.