Fastighetsbranschen

Rantalainens experter känner till fastighetsbranschens särdrag och lagstiftning och kan därför hjälpa företag inom branschen på många olika sätt. Vi behärskar bland annat branschspecifika momsfrågor och olika företagsstrukturer från kontorsfastigheter till bostadsaktiebolag. Vi sköter också lagstadgad verksamhet inom ekonomiförvaltningen såsom skatteärenden och bokslut samt vid behov anmälningar till myndigheter gällande löneräkningen.

Du kan outsourca till Rantalainen hela bokföringen eller en del av den, inklusive reskontra och löneräkning. Utöver kan du använda dig av Rantalainens controller- och CFO-tjänster och BI-rapportering och genom dem få ut ännu mer av outsourcad ekonomiförvaltning, bland annat vad gäller finansiell rapportering, budgetering och nyckeltalsanalys. Vid behov kan vi även sköta bokföringen och till exempel hyresreskontran med kundens egna programvaror. Vi erbjuder också moderna och elektroniska programvaror för ekonomiförvaltning genom oss. Våra mångsidiga tjänster underlättar vardagen för fastighets- och bostadsaktiebolag och säkerställer att deras redovisning sköts professionellt.

Vi är en programvaruoberoende aktör och kan producera alla tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration med flera olika programvaror. Vid behov kan vi koppla ihop programvaror med hjälp av flexibla gränssnittslösningar.

Vilka är fördelarna med vår tjänst?

Hos Rantalainen får du alltid personlig service. Ditt företags ärenden sköts av en utsedd bokförare, löneräknare eller i större helheter ett helt team. Så du vet alltid vem du ska kontakta.

Branschkunnande finns alltid till ditt förfogande. Du får en utsedd bokförare som känner till detaljerna i din bransch och kan hjälpa dig med frågor snabbt. Vid behov kan ett separat team av experter från Rantalainen hjälpa till med specialfrågor.

Du får hjälp av oss för att stödja din tillväxt. Vårt omfattande nätverk hjälper dig i alla skeden av ditt företags livscykel och även i stora tillväxtskliv. Vår tjänst anpassar sig flexibelt till dina växande behov inom ekonomiförvaltning.

Genom att outsourca lägger du också ut risker. När vi till exempel sköter din bokföring eller löneadministration behöver du inte oroa dig för arbetsgivarskyldigheter eller utbetalningar. Samtidigt outsourcar du riskerna vid oväntade situationer.

Du uppnår kostnads- och tidsbesparingar. Du sparar bland annat i utbildningskostnader när du inte behöver investera i att upprätthålla kompetensen av en egen löneräknare eller bokförare. Dessutom kan du fokusera på att utveckla din kärnverksamhet när tiden inte går åt administrativa ärenden.

Kontakta oss