Social- och hälsovårdssektor

De senaste åren har företag inom social- och hälsovårdssektorn varit under stora förändringar. Lagstiftningen har förändrats, GDPR-regleringen ställer sina utmaningar för företag inom branschen exempelvis gällande hantering av patientdata, och kunderna förväntar sig mer av tjänsten än tidigare. Samtidigt har många företag inom social- och hälsovårdssektorn vuxit snabbt både vad gäller omsättning och antal personal. För ett växande företag inom social- och hälsovårdssektorn är det ytterst viktigt att ekonomiförvaltningen sköts professionellt och så att den tar hänsyn till branschens särdrag.

Social- och hälsovårdsföretag betonar bland annat dessa aspekter inom ekonomiförvaltning och löneadministration:

  • Mycket personal
  • Branschspecifika och utmanande kollektivavtal (privat socialtjänstsektor och privat hälsovårdssektor)
  • Branschspecifika system används för arbetstidsuppföljning och fakturering
  • Offentliga upphandlingar, myndighetsrapportering och lagstiftning

Programvaror för ekonomiförvaltning och löneadministration för social- och hälsovårdssektorn

I branschens starka tillväxt är det viktigt för social- och hälsovårdsföretag att hitta en lämplig redovisningsbyrå som har tillräckligt med resurser, till exempel med tanke på ett plötsligt växande behov av löneadministration. Det sker relativt många personalförändringar i branschen och därför måste löneräknare ha en bred kompetens, allt från kollektivavtalstolkning till traditionell löneräkning. Rantalainens ekonomiförvaltnings- och löneadministrationsteam betjänar för närvarande hundratals social- och hälsovårdsföretag och ägnar särskild uppmärksamhet just åt löneadministrationens särdrag.

När det gäller ekonomiförvaltning och beskattning framhäver social- och hälsovårdsföretagen bland annat långsiktig skatteplanering, frågor gällande mervärdesskatt samt affärstransaktioner. Som kund hos Rantalainen kommer dina grundläggande frågor om ekonomiförvaltning att besvaras av din egen utsedd bokförare, och utöver det kommer vi att använda våra egna interna experter inom beskattning, avtalsrätt och HR-tjänster för de mest utmanande frågorna.

Vi erbjuder hjälp med bland annat följande system inom hälsovårdssektorn:

  • Hilkka
  • CGI (Titania)
  • Tuntivelho
  • Kiho
  • DomaCare

Läs mer om våra specifika bokförings- och löneadministrationstjänster: