Byggbransch och VVS

Byggbranschen har regelverk som skiljer sig åt från många andra branscher och som påverkar till exempel handläggning av mervärdesskatter, löneadministration och tjänsteunderrättelser. På grund av branschens specifika krav bör uppgifter för ekonomiförvaltning, löneadministration och företagsbeskattning överlåtas till en sakkunnig redovisningsbyråpartner.

Ekonomiförvaltning och löneadministration inom byggbranschen

Rantalainens experter känner till särdragen inom bygg-, fastighets- och VVS-branschen och kan hjälpa företag i branschen mångsidigt. Vi sköter till exempel branschspecifik omvänd mervärdesskatt, projektredovisning och ackordsfakturering. De grundläggande programmen vi redan använder är lämpliga för att heltäckande hantera branschens ekonomiförvaltning och löneadministration.

I branschens löne- och personaladministration betonas till exempel arbetstidshantering och branschspecifika kollektivavtal. I våra skräddarsydda lösningar för byggbranschen ser vi till att arbetsgivarens skyldigheter hanteras ändamålsenligt och inom den tidsplan som myndigheter fastställer. Våra HR-experter kan även hjälpa till med utveckling av branschspecifika personalarrangemanger och löneadministrationsprocesser.

När det gäller rapportering inom byggbranschen kan vi hantera både platsspecifik rapportering och olika meddelanden till myndigheterna. Till exempel kan utskick av ackordsmeddelanden skötas direkt av kunden med hjälp av programvaror utvecklade för branschen. Bokförings-, löneräknings- och rapporteringstjänster kan också enkelt kombineras med CFO- eller Business Intelligence-tjänster. Så får vi ut mer av rapporteringen när vi planerar framtiden tillsammans med våra kunder.

Rantalainen är en programvaruoberoende aktör. Vid behov kan vi koppla ihop programvaror med hjälp av flexibla gränssnittslösningar.

Programvaror anpassade för byggbranschen som vi är bekanta med inkluderar bland annat:

  • Visma L7 och LTR
  • Adminet
  • Jydacom
  • Xpaja
  • Lemonsoft
  • Movenium

Vilka är fördelarna med vår tjänst?

Hos Rantalainen får du alltid personlig service. Ditt företags angelägenheter sköts av en utsedd bokförare, löneräknare eller i större helheter ett team. Så du vet alltid vem du ska kontakta.

Branschkunskap finns alltid till ditt förfogande. Du utses med en bokförare som känner till särdragen i din bransch och som kan hjälpa dig vid frågor snabbt. Rantalainens expertteam på cirka 10 personer hjälper till med särskilda frågor.

Du får hjälp av oss för att stödja tillväxten. Som en större aktör kan vi hjälpa dig i alla skeden av ditt företags livscykel och även i stora tillväxtskliv. Vår tjänst anpassar sig flexibelt till dina växande behov inom ekonomiförvaltning och löneadministration.

Genom att externalisera lägger du också ut risker. När vi till exempel sköter din löneadministration behöver du inte oroa dig för arbetsgivarskyldigheter eller utbetalningar. Samtidigt externaliserar du riskerna vid oväntade situationer.

Du uppnår kostnads- och tidsbesparingar. Du sparar bland annat i utbildningskostnader när du inte behöver investera i att upprätthålla din egen löneräknings- eller bokföringskompetens. Dessutom kan du fokusera på att utveckla din egen kärnverksamhet när tiden inte går åt administrativa ärenden.

Ytterligare information:

Läs mer om de enskilda områdena för tjänsterna via dessa länkar:

Kontakta oss och boka ett möte!