Stora och produktionsföretag

Vi erbjuder en komplett ekonomiförvaltningslösning även för stora och produktionsföretag. Vi hjälper våra kunder att förnya sin ekonomiförvaltning till en modern och effektiv helhet som kombinerar både verksamhetsstyrning och ekonomiförvaltning.

Att kombinera ekonomiförvaltning och verksamhetsstyrning skapar effektivitet

Olika system för ekonomiförvaltning och verksamhetsstyrning står i centrum för stora och produktionsföretag. Med hjälp av systemen kan verksamheten utökas ytterligare och processer för produktion och ekonomi effektiviseras. Förutom vardagliga ekonomiförvaltningstjänster erbjuder vi företag process- och programvarurådgivning, beräknings- och rapporteringsutveckling samt HR-tjänster.

I ekonomiförvaltningslösningar för stora och produktionsföretagens integreras kundföretagets verksamhetsstyrning till ett lämpligt bokförings- och löneräkningsprogram, om systemet inte har dessa delar. Programvaror används nästan alltid som molntjänst i realtid och oavsett plats.

Expertisen hos vårt team för stora och produktionsföretag inkluderar bland annat:

 • Koncernredovisning och -beskattning
 • Koncernbokslut i enlighet med FAS- och IFRS-standarder
 • Löneräkning (250+ anställda)
 • Systemleveranser
 • Rapporteringslösningar
 • Lösningsorienterad konsultering och utveckling av ekonomiförvaltning

Data behöver matas in bara en gång

Produktionsföretagens materialflöden och resursanvändning producerar instanser som ska tjäna både verksamhetsplanering och ekonomiförvaltning med en enda datainmatning. I våra helhetslösningar utnyttjas alltid befintlig information på bästa möjliga sätt.

I rapporteringen från ekonomiförvaltningen kan intäkter och kostnader kombineras med hjälp av övervaktningsobjekt som jobbnummer och projekt. Arbetstimmar och personalkostnader fördelas till projekt med mobila applikationer eller andra redskap. Alla ackumulerande händelser utnyttjas till exempel vid efterkalkyl av arbeten, rapportering, löneräkning och lagerhantering.

I det inledande mötet vill vi lära känna kundföretagets verksamhet på plats så att vi förstår kundens ekonomiförvaltningsprocesser och andra funktionssätt. Efter fastställningsarbetet gör vi nödvändiga programvaruintegrationer i samarbete med programvaruhus. Därefter sköts företagen av våra utsedda experter eller hela bokförings- och löneräkningsteam, beroende på företagets storlek.

ERP-system som Rantalainen är bekant med inkluderar:

 • Visma L7 och LTR
 • Lemonsoft
 • Netbaron
 • Jydacom
 • Adminet
 • Microsoft Dynamics NAVI
 • Microsoft Dynamics AX
 • Microsoft Power BI

Läs mer om våra individuella bokförings- och löneräkningstjänster:

Kontakta oss för mer information!