Föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer ingår starkt i Rantalainens specialkompetens. Rantalainen är starkt engagerad i lokala idrottsföreningar och stödjer olika föreningar. Personlig service och möten med våra kunder är vår starkaste kompetens på denna bransch.

Till stöd för föreningar och organisationer

Vi behärskar särdragen i föreningens verksamhet och verksamhetsmiljö samt stödjer föreningens verksamhet med fungerande och pålitlig ekonomiförvaltning. Elektronisk ekonomiförvaltning och moderna programvarulösningar möjliggör ekonomisk övervakning i realtid och öppen informationsdelning inom föreningen. Detta i sin tur ökar förtroendet för föreningen.

Föreningens bokföring och löneräkning

När det gäller bokföring och löneräkning är Rantalainen en betydande aktör och ekonomiförvaltningspartner inom föreningsbranschen. Vår expertis möjliggör utveckling av ekonomiförvaltning för att stödja föreningarnas faktiska verksamhet. Dessa är bland annat funktionell medlemsavgiftsbevakning, effektiva resefakturaprocesser och sakkunnig hantering av arvoden.

Modern elektronisk ekonomiförvaltning handlar om att arbeta tillsammans och dela information öppet. För detta erbjuder vi flexibla programvarulösningar som ökar transparensen i ekonomiförvaltningen. Med hjälp av programvaran kan till exempel föreningens bokföring och bokslut bli lättare när all information finns på ett ställe.

Läs mer om våra individuella bokförings- och löneräkningstjänster:

Om du planerar att bilda en förening bör du bekanta dig med bildande av en förening.

Ekonomiförvaltningspartner till idrottsföreningar

Ekonomiförvaltningen av idrottsföreningar och dess särdrag är en stark del av Rantalainens expertis. Vi är engagerade i grenförbundens och lokala idrottsföreningars verksamhet samtidigt som vi utvecklar sällskapens ekonomiförvaltning heltäckande.