Apotek

Apotekssektorn ingår i Rantalainens specialkompetenser. Vi har experter som specialiserat sig på apotekens bokföring, löneräkning, beskattning och som stöder med att grunda ett apotek. Våra experter kan branschens specifika lagar och har lång erfarenhet av ekonomiförvaltning inom apotekssektorn.

Rantalainen ger stöd till apotek och farmaceuter

Våra apoteksexperter känner till branschens lagar och hanterar ditt apoteks redovisning professionellt. Vi tar hand om din bokföring så att du kan fokusera på din egen affärsverksamhet.

Vi erbjuder löneadministrationslösningar som är skräddarsydda för apoteksbranschen. Vi känner till kollektivavtal och andra särdrag inom apotekssektorn.

Vi hjälper apotekare i alla skeden av apotekets livscykel, från etableringen av apoteket. För en ny apotekare ger vi stöd bland annat med att lägga till företaget i handelsregistret och skatteförvaltningens register, samt ger råd och vägledning i frågor som rör exempelvis lokaler, försäkringar och personal. Tillsammans kartlägger vi apotekets grundläggande behov och skapar en stadig grund för dess framtid.

Under ett apoteks livscykel kommer det att finnas olika situationer där det är värt att dra nytta av en skattespecialists expertis. Våra skatteexperter hjälper dig till exempel med skatteplanering, skatterådgivning och -kartläggning.

Tjänster som Rantalainen erbjuder till apotek med branschexpertis: