Koho Sales

Kokemuksia BI-raportoinnista

Koho Sales Oy on suomalainen yritys, joka helpottaa organisaatioita pilvipalveluna toteutetun Koho-toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kohon avulla yritykset laskuttavat helposti tuntityöt, projektit, sopimukset sekä kirjaavat työaikaa. Koho Salesin toimintaperiaatteena on tuoda jatkuvaa lisäarvoa yrityksille palvelunsa avulla. Yritys on ollut Rantalaisen asiakas vuodesta 2016 lähtien.

Koho Salesin toimitusjohtaja Mikael Wallsténin mukaan BI-raportointityökalun lisääminen taloushallintopalveluihin oli luonteva jatkumo yhteistyölle. Yritys otti BI-raportointityökalun käyttöön kesän 2019 alussa ja Wallsténin mukaan tärkein tavoite käyttöönotossa oli saada kaikki raportit yhteen ja samaan paikkaan.

Wallstén pohtii taloudenhallintajärjestelmien olevan yleisesti käytettävyydeltään melko heikkoja. Rantalaisen BI-raportoinnista hän nostaa esille sen erottuvuuden muista raporteista saatavuuden osalta. BI-raportointi tuo raportit suoraan esille, kun taas monesta muusta taloudenhallintajärjestelmästä on käyttäjän tiedettävä, mistä etsiä raportteja.

-Rantalaisen BI-raportointi tuo avainluvut visuaalisesti esille. Tämän lisäksi pääsee pureutumaan siihen, mistä luvut ovat muodostuneet.

Raportointi kasvuyrityksen tukena

Kasvuyhtiönä Koho Sales on kiinnostunut eniten rahaliikenteen muodostumisesta sekä liiketoiminnan kasvun seuraamisesta. Aiemmin raportointi on hoidettu eri ohjelmien avulla. Nykyään yritys saa saman Fivaldi-raportin suoraan BI-raportoinnista, joka on aiemmin katsottu erillisestä järjestelmästä. Nyt raportointia ei tarvitse koostaa eri ohjelmista.

-Saamme samat luvut näkyviin yhdellä silmäyksellä, mitkä on ennen pitänyt kaivaa. Tämä on myös turhaan työllistänyt meidän kirjanpitäjää, joka on yrittänyt löytää oikeita lukuja. Tämä on nykyaikaa, toteaa Wallstén.

Wallsténin mukaan parasta raportointityökalussa on ajan säästön lisäksi kokonaisuus. Hän arvostaa, että kokonaisuus löytyy yhdestä paikasta. Tärkeänä asiana hän pitää sitä, että koontinäkymästä näkee yhdellä silmäyksellä, miten asiat kehittyvät. Näin ei tarvitse kuluttaa ylimääräistä aikaa ja pohtia asioita. Hän arvelee, että tulevaisuudessa raportointia tarvitsee räätälöidä enemmän, kun kasvun seuraamisen lisäksi eri dimensioiden seuraaminen astuu kuvioihin.

Uudet ratkaisut pitävät yrityksen ajan hermoilla

Toimitusjohtajana Wallstén pitää uusien ratkaisujen tuomista tärkeänä yritykseen, sillä sitä kysymystä myös Koho perustelee prospekteilleen päivittäin. Nykypäivänä, jos ei pystytä ottamaan uusia toimintamalleja käyttöön yrityksessä, niin yrityksen kasvu hidastuu.

-Jos töitä tehdään huonoilla työkaluilla, ei pärjätä kilpailussa isommille yrityksille loppupeleissä. Pitää koko ajan pystyä hakemaan uusia toimintamalleja ja järjestelmiä, jotka tukevat omaa tekemistä.

BI-raportointityökalu vähentää manuaalista työtä, jonka lisäksi on tärkeää pitää katse koko ajan myös tulevassa. Jos tulevaisuudessa on tarkoitus kasvaa, on varauduttava tukemaan kasvua.

-Mitä aikaisemmin tehdään kasvua tukevia päätöksiä, sitä paremmin ne on jo käytössä silloin kuin niiden tarve oikeasti on olemassa, kiteyttää Wallstén.

 

 

Julkaistu 5.11.2019

www.kohosales.com