Ravintoloiden kaksiosaisesta koronatuesta eli ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä on päätetty ja laki tuli voimaan 5.6.2020.

Uudelleentyöllistämistuki vaatii aina erillisen hakemuksen ja hakukanavat aukesivat heti lain voimaantulon jälkeen. Hakemus on tehtävä sähköisesti. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020

Ravintoloiden uudelleentyöllistämistuki lyhyesti:

 • Tuen määrä 1000 euroa työntekijää kohden, jolle yritys maksaa vähintään 2500 euroa palkkaa ajalla 1.6.-31.8.2020.
 • Tukea myönnetään enintään sille määrälle työntekijöitä, jotka ovat olleet yrityksen palveluksessa ja saaneet palkkaa helmikuussa 2020.
  • Henkilöstömäärän laskentakaava on yrityksen helmikuussa 2020 maksamien työsuhteessa olleiden henkilöiden palkkojen yhteismäärä / 2500.
  • jos palkansaajille on maksettu helmikuussa palkkaa 15.000 euroa bruttona, niin tuen määrä on 15.000/2500=6 henkilöä. 6 henkilöä x 1000 euroa = 6000 euroa tukea.
  • Pyöristys aina lähimpään kokonaislukuun.
 • Tukea voidaan myöntää myös vuokratyöntekijöistä. Siinä raja on 4500 euroa arvonlisäverotonta arvoa kohtaan.
 • Tuki myönnetään ja maksetaan ennakkoon, mutta yritys sitoutuu noudattamaan tuen ehtoja.
 • Maksatuksen ajankohta riippuu hakemusten määrästä hakemishetkellä. Tuki maksetaan heti päätöksen jälkeen.
 • Tukea ei myönnetä niiden henkilöiden palkkakustannuksiin, jotka saavat muuta valtiontukea tällä ajalla edes osa-aikaisesti.
 • Muut saadut tuet voivat vaikuttaa tuen määrään.
 • Tuen saaminen vaatii hakemisen sähköisesti.
 • Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus, jolta tulee yksityiskohtaiset ohjeet hakemiseen, kun laki on astunut voimaan.

Hyvitystuki maksetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta automaattisesti siihen oikeutetuille yrityksille ja se perustuu yrityksen arvonlisäverotietoihin. Osan yrityksistä on kuitenkin tehtävä erillinen hakemus. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus avaa palvelun, josta voit y-tunnuksella tarkistaa tarvitseeko sinun tehdä hakemus.

Lisätietoja, hakuohjeet ja lomakkeet löytyy https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/

Rantalaisen asiantuntijapalvelut ovat apunasi hakemuksen tekemisessä. Ole yhteydessä kontaktihenkilöösi.

 

Ota yhteyttä