Budjetointi on tärkeä osa erikokoisten organisaatioiden talouden suunnittelua. Budjetin laatiminen tarkoittaa yrityksesi taloutta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Se kertoo, mistä rahaa tulee, mihin sitä tullaan käyttämään ja kuinka paljon.  Budjetti on hyvä työkalu taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja liiketoiminnan seurantaan.

Katso video budjetoinnista:

Budjetin laatiminen

Budjettia tarvitaan myös tietyissä liiketoiminnan vaiheissa, kuten esimerkiksi yrityksen perustamisessa tai rahoitushakemusta laadittaessa. Tällöin hyväksytty hakemus edellyttää lähes aina jonkinlaista suunnitelmaa yrityksesi rahavirroista. Esimerkiksi yritystä perustettaessa yksi vaikeimmista tehtävistä on pohtia, kuinka paljon liikevaihtoa aloittava yritys pystyy ensimmäisinä kuukausina tuottamaan. Budjetin avulla voi asettaa yritykselle myyntitavoitteet, joita lähteä tavoittelemaan.

Budjettikaudeksi nimitetään sitä tulevaa ajanjaksoa, jolle budjetti laaditaan. Yleisin budjettikausi on kalenterivuosi tai kirjanpidon tilikausi, joka voidaan jakaa lyhyemmiksi tarkkailujaksoiksi.

Yrityksen budjetti

Hyvän budjetin tunnistaa siitä, että sen avulla on asetettu realistiset, mutta tarpeeksi vaativat taloudelliset tavoitteet. Tämä motivoi saavuttamaan tavoitteet ja sitä kautta varmistetaan, että yritystoiminta pysyy kannattavana.

Usein yrityksen budjetti muodostuu useista osabudjeteista, jotka muodostavat yrityksen pääbudjetin. Osabudjettien laatiminen riippuu täysin yrityksen koosta ja toimialasta. Osabudjetit voidaan jakaa esimerkiksi myyntibudjettiin, ostobudjettiin, henkilöstöbudjettiin ja investointibudjettiin. Budjetin laatiminen perustuu ennusteisiin, joilla ennakoidaan oman yrityksen ja toimialan kehitystä. Budjetin laatiminen on aina yrityskohtainen ja siihen vaikuttaa yrityksen toimenpiteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen.

Yrityksen budjetti-Excel

Rantalaisen budjettilaskuri on yksinkertainen budjetti Excel pohja, jonka avulla voi laatia ammattimaisen budjetin muutamassa minuutissa.

Lataa ilmainen budjettilaskuri