HR-järjestelmät tukevat esimiestyötä esimerkiksi tuottamalla tietoa tilanteista, joissa esimiehen tulisi käynnistää varhaisen välittämisen keskustelu poissaolojen pohjalta.

Varhaisella tuella pyritään tukemaan työntekijöiden työkykyä koko heidän työsuhteensa ajan. Varhainen tuki on proaktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on riittävän aikainen reagointi työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Työntekijän kanssa pidetty varhaisen tuen keskustelu on luottamuksellinen ja siinä sovitaan jatkosuunnitelmista.

 

Varhaisen tuen malli osaksi HR-järjestelmää

Kun työpaikalla on yhteisesti sovittu varhaisen tuen toimintamalli, joka on työantajan, työntekijöiden, työterveyshuollon, työsuojelu- ja luottamushenkilöiden sekä henkilöstöhallinnon tiedossa, pystymme HR-järjestelmällä auttamaan esimiehiä mm. varhaisen tuen toimintamalliin määriteltyjen sairauspoissaolojen ilmoituskäytännöissä.

HR-järjestelmä lähettää esimiehen sähköpostiin hälytyksen, kun henkilöllä ovat täyttyneet varhaisen tuen toimintamallissa sovitut sairauspoissaolopäivät. Esimies sopii henkilön kanssa varhaisen tuen keskustelun. Keskusteluun esimies saa apua HR-järjestelmässä olevasta varhaisen tuen lomakkeesta sekä yrityksen toimintaohjeesta. Käyttöönotossa voidaan sopia, että HR-järjestelmä muistuttaa esimiestä myös varhaisen tuen seurantapalaverista.

 

Oikeat toimintatavat työhyvinvoinnin perustana

Työpaikalla asetetut tavoitteet työkyvyn kehittämiseksi näkyvät myös sairauspoissaoloprosentissa. Rantalainen BI HR -järjestelmässä on olemassa valmiit mittarit esimerkiksi sairauspoissaoloihin.

 

 

Rantalaisen HR-palvelut auttavat tarvittaessa työantajaa varhaisen tuen kuvantamisessa. Kuvantaminen tehdään yhteistyössä työantajan, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöiden kanssa. Varhaisen tuen mallissa tulee tunnistaa ja kuvata, milloin työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan. Näin kaikille työpaikalla muodostuu valmiudet varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen, reagointiin ja toimimiseen. Yli 20 työntekijän työpaikalta edellytetään erillistä kirjallista toimintakäytännön kuvausta. Alle 20 työntekijän työpaikoilla käytännöt kuvataan työpaikkaselvitykseen.

Työpaikan toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö luovat hyvinvoinnin perustan. Työantajan tehtävänä on seurata ja arvioida varhaisen tuen toteutumista.

 

Kaipaatko vinkkejä esimiestyöhön poikkeusoloissa? Lue lisää artikkelistamme!

Lue artikkeli