Palkkaa vai työkorvausta? Verohallinto on vastannut ohjeistuksellaan näiden kahden käsitteen eroavaisuuksiin ja verotukseen. Ohjeitus toimii apuna monelle taholle,  sillä yhä useampi työ tehdään yrittäjäpohjaisena toimintana.

-Verottajan ohjeistus palkan ja työkorvauksen rajanvedosta tukee aiempaa enemmän yrittäjyyttä, kun palkan ensisijaisuuden korostamisesta on luovuttu. Oleellista suorituksen määrittelyssä on entistä selvemmin osapuolten välinen sopimus sekä aito kokonaisarviointi työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta, kertoo Laura Iivonen, Rantalaisen liiketoimintajohtaja ja PHT.

Palkan ja työkorvauksen ero verotuksessa

Palkan ja työkorvauksen ero on tärkeä ymmärtää tämän ohjeistuksen hyödyntämiseksi käytännössä. Palkka on työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, palkkioita, etuutta tai korvausta. Työkorvaus taas on korvaus, joka ei ole palkkaa, mutta se saadaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta.

Suurin ero näiden kahden käsitteen välillä on, että työkorvausta käsitellään pääsääntöisesti saajansa elinkeinotoiminnan tulona, pois lukien pienimuotoinen ja satunnainen toiminta, joka käsitellään henkilökohtaisena ansiotulona. Pienimuotoisessa toiminnassa henkilö ei harjoita itse yritystoimintaa ja ei ole työsuhteessa työn teettäjään. Palkka luonnollisesti käsitellään saajansa henkilökohtaisena ansiotulona.

Sopimuksen merkitys ja kokonaisarviointi

Verohallinto on tehnyt ohjeistuksen, jotta yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan ohjetta sovellettaessa pitää yhä useammin työkorvauksina. Käytännössä työntekijä ja itse työn teettäjä voivat solmia keskenään työ- tai toimeksiantosopimuksen. Sopimuksen tekovaiheessa täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat molempien osapuolien tarkoituksia. Jos ristiriitatilanteita ilmaantuu, sopimustyyppien tunnusmerkit ovat keskeisessä roolissa, sillä niitä arvioimalla voidaan ratkaista, onko työsuoritus palkan vai työkorvauksen piirissä.

Lisätietoja ja neuvontaa saat Rantalaisen palkanlaskijoilta sekä Urheiluseurojen talousoppaasta. Aiheesta voi myös lukea lisää Verohallinnon syventävistä vero-ohjeista vuodelta 2019 osiosta Palkka ja työkorvaus verotuksessa.

**

Kirjoitus päivitetty 1.4.2019

Haluatko saada tiedon taloushallintoalan uusimmista julkaisuista ja uutisista? Tilaa kuukausittain ilmestyvä Rantalaisen uutiskirje tästä.