Monet tutkimukset osoittavat, että nuorempien sukupolvien edustajat ovat taipuvaisempia työpaikan vaihtoon kuin vanhempien sukupolvien edustajat. Tässä artikkelissa käymme läpi millaisia odotuksia millenniaaleilla ja z-sukupolven edustajilla on työpaikan suhteen ja Rantalaisen henkilöstöpäällikkö kertoo miten Rantalaisella odotuksiin on vastattu käytännössä.

Nuorempien sukupolvien edustajat valmiimpia vaihtamaan työpaikkaa

Deloitten kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 40% z-sukupolven edustajista (syntyneet vuosina 1996–2015) ja 25% millenniaaleista (syntyneet 1980–1995) haluaisi jättää nykyisen työpaikkansa tulevan 2 vuoden sisällä.

Samanlaisia tuloksia on nähtävissä myös Baronan kotimaisessa työelämätutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan 36% työvoimasta harkitsee työpaikan vaihtoa. Alle 40-vuotiaissa, eli milleniaalien ja z-sukupolven  edustajissa, osuus on vielä suurempi eli jopa 45 %.

Työpaikan vaihdon lisäksi moni harkitsee myös kokonaan alan vaihtoa. Tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiaista yli 70% uskoo vaihtavansa toimialaa työuransa aikana.

Miten siis sitouttaa nuoremman sukupolven työntekijät?

Deloitten tutkimuksen mukaan palkkaus on yleisin syy työpaikan vaihtoon. Palkka ja taloudellinen turva ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, sillä kaikista vastanneista jopa kolmannes olisi valmis jättämään nykyisen työpaikkansa, vaikka uutta ei olisi vielä tiedossa.

Palkan lisäksi tutkimusten mukaan työpaikan tärkeitä ominaisuuksia ovat kehitysmahdollisuudet, joustavuus ja yrityksen arvot.

Työn tulee tarjota mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

Hyvä työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen sekä oppimis- ja kehitysmahdollisuudet koettiin tärkeimpinä kriteereinä työnantajaa valittaessa molemmissa tutkimuksissa.

Baronan tutkimuksen mukaan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja toteuttaa itseään korostuu erityisesti alle 30-vuotiaiden joukossa.

Rantalaisella osaamisen kehittämiseen kannustetaan.

”Meille on tärkeää, että työntekijämme ovat alansa ammattilaisia ja että heidän osaamisensa on ajan tasalla. Siksi haluamme tarjota työntekijöille paljon koulutusmahdollisuuksia. Järjestämme paljon sisäisiä koulutuksia ja tarjoamme kattavan valikoiman ulkopuolisten kouluttajien koulutuksia ja kursseja”, Rantalaisen henkilöstöpäällikkö Juuso Siltakorpi kertoo.

Työntekijän ja yrityksen arvojen tulee kohdata

Z-sukupolvelle ja millenniaaneille on tärkeää, että yrityksen arvot peilaavat heidän omiaan. Lähes 40% vastaajista kertoi kieltäytyneensä työtarjouksesta, koska yrityksen arvomaailma ei vastannut hakijan arvoja. Lisäksi henkilöt, jotka ovat tyytyväisiä yrityksen sosiaaliseen ja ympäristövaikutuksiin ja yrityksen monimuotoiseen ja syrjimättömään työkulttuuriin, pysyvät työpaikassaan todennäköisimmin pidempään eli yli 5 vuoden ajan.

”Rekrytointien yhteydessä olemme huomanneet, että erityisesti nuorempi sukupolvi on entistä kiinnostuneempi yrityksen arvoista ja haluaa tietää mitä yritys edustaa. Meille on tärkeää, että arvomme on kytketty tiiviisti liiketoimintastrategiaamme, mikä tarkoittaa, että ne näkyvät myös jokapäiväisessä toiminnassamme. Siten ne ovat osa jokaisen päivittäistä työtä, eivätkä vain päälle liimatut korulauseet”, Siltakorpi sanoo.

Työpaikan ja -aikojen suhteen kaivataan joustavuutta

Joustavuus ja etätyö ovat ehdottoman tärkeitä nuoremmille sukupolville. Z-sukupolven edustajista 49% ja millenniaaleista 45% työskentelee etänä ainakin osan aikaa. Enemmistö vastaajista eli 75% kertoo sen olevan heidän suosimansa työskentelymuoto. Etätyön eduiksi koetaan pääasiassa rahan ja ajan säästö: etätyön ansiosta aikaa jää perheen kanssa viettämiseen ja muiden kiinnostavien asioiden tekemiseen.

”Olemme tarjonneet osittaista etätyömahdollisuutta jo useamman vuoden ajan. Korona-aikana etätyö yleistyi ja moni huomasi sen olevan heille mieluisin työskentelytapa, joten päätimme jatkaa laajaa etätyömahdollisuutta. Emme halunneet jämähtää mihinkään vanhanaikaiseen työskentelytapaan eikä löytynyt hyvää argumenttia miksi ei voisi jatkaa etätyöskentelyä. Nykyään meillä moni tekeekin töitä pääasiassa etänä”, Siltakorpi sanoo.

Joustavuus koskee myös työn ja vapaa-ajan saumatonta yhdistämistä.

”Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää nykypäivänä ja pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon joustoa sen suhteen. Pyrimme siihen, että jokainen työntekijä saisi itse työtehtävien mahdollistamissa rajoissa päättää miten, mistä ja mihin aikaan tekee töitä. Meillä on mahdollisuus myös pilkkoa työpäivä osiin, eli voi vaikka iltapäivällä pitää parin tunnin tauon ja käydä urheilemassa ja jatkaa töitä illemmalla”, Siltakorpi kertoo.

Yrittäjyys ja uudenlaiset työskentelytavat kiinnostavat

Nuoremmat sukupolvet ovat myös kiinnostuneita uudenlaisista työtavoista.

Baronan tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat harkitsevat uudenlaista tapaa tehdä työtä muita enemmän. He ovat lisäksi muita kiinnostuneempia yrittäjyydestä ja myös valmiimpia muuttamaan työn perässä.

”Emme halua tehdä turhia rajauksia työaikojen ja -paikan suhteen. Työntekijät tietävät itse parhaiten mihin aikaan ovat tehokkaimpia ja saavat itse työtehtäviensä ja palaverien puitteissa päättää mihin aikaan tekevät työnsä. Yrityksen kannalta ei ole väliä aloittaako työntekijä työpäivänsä klo 06 vai 09, kunhan työt tulee tehtyä. Olemmekin saaneet henkilöstöltä paljon kiitosta liukuvasta työajasta”, Siltakorpi kertoo.

Rantalaisellakin ollaan valmiita myös kokeilemaan uusia työskentelytapoja.

”Pyrimme aktiivisesti etsimään uusia keinoja lisätä joustavuutta työntekoon sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja palautumista entisestään. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi kokeilussa 4 päivän työviikko -pilotti pienelle testiryhmälle”, Siltakorpi kertoo.

5 vinkkiä nuorempien sukupolvien edustajien sitouttamiseen:

  1. Anna mahdollisuuksia kehittää osaamista.
  2. Panosta yrityksen arvoihin ja varmista, että ne peilautuvat arjen tekemiseen.
  3. Tarjoa joustavuutta työaikojen ja -paikan suhteen.
  4. Helpota työn ja vapaa-ajan yhdistämistä.
  5. Kuuntele henkilöstön toiveita ja testaa uusia työtapoja.