Vuoden lähestyessä loppuaan haluamme muistuttaa, että yhtiön tekemistä kone- ja laiteinvestoinneista voidaan edellytysten täyttyessä tehdä tuplapoisto. Verotuksessa voidaan siten vähentää maksimissaan 50 % kyseisen hankinnan menojäännöksestä tavanomaisen 25 %:n EVL-maksimipoiston sijaan. Korotettu poisto voi tarjota merkittävän mahdollisuuden verotuksen optimointiin, mutta sen hyödyntäminen on tärkeää suunnitella tarkasti oman taloushallinnon asiantuntijanne kanssa.

Korotetut poistot koskevat vuodesta 2020 alkaen käyttöön otettuja koneita, laitteita sekä muuta elinkeinotoiminnan käyttöön hankittua irtainta käyttöomaisuutta. Hankinnan tulee täyttää kaikki seuraavista edellytyksistä, jotta siitä voidaan tehdä korotettu poisto:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) taikka maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.

Lisäksi edellytyksenä on, että poisto tehdään korotettuna myös yhtiön kirjanpidossa. Kohteen hankintameno on myös eriteltävä kirjanpidossa, että se on helposti erotettavissa muista hankintamenoista. Yhtiö voi tehdä korotetun poiston vuoteen 2025 saakka joko vuosittain tai valintansa mukaan. Haluttaessa korotettu poisto voidaan tehdä esimerkiksi vain vuonna 2021 ja tavanomainen poisto vuosina 2022 ja 2023. Siten korotetun poiston voi tehdä tänä vuonna myös vuonna 2020 hankituista, edellytykset täyttävistä laitehankinnoista, vaikka korotettua poistoa ei aiemmin olisi tehty.

Esimerkki: Yhtiö on ottanut uutena hankitun ajoneuvon liiketoiminnan käyttöön verovuoden 2021 aikana. Ajoneuvon hankintameno on 30.000,00 euroa, joten vuoden 2021 verotuksessa ajoneuvosta voidaan vähentää maksimissaan 15.000,00 euroa. Vastaavasti vuonna 2022 ajoneuvosta voidaan vähentää verotuksen poistoina maksimissaan 7.500,00 euroa, koska sen menojäännös on 15.000 euroa verovuoden alkaessa.