Ekonomichefs-, CFO- och controllertjänster

Rantalainens ekonomichefs-, CFO- och controllertjänster är för företag och samfund av alla storlekar som behöver utöka den information som ekonomiförvaltningen producerar utöver de lagstadgade rapporterna.

Tjänsternas omfattning kan skräddarsys enligt företagets behov. Tjänsterna är också idealiska för företag och organisationer som inte har ett etablerat behov av en heltidsanställd CFO, Group Controller, controller eller ekonomichef.

Vi kan bistå med Interim CFO-, Controller- eller ekonomichefsuppdrag av olika längd.

Outsourcad expert som en del av företagets ekonomiförvaltning

Ibland uppstår förändringssituationer som kräver snabbt reagerande. Behovet kan uppstå oväntat, till exempel när en nyckelperson i ekonomin insjuknar, går i pension, avgår eller vid företagsreglering. I dessa situationer är det bra att överväga att anställa en outsourcad CFO, controller eller ekonomichef i stället för att rekrytera.

Bolagets egna resurser är begränsade och vid förändringar kan en outsourcad CFO, controller eller ekonomichef fungera som en tillfällig ersättare eller en långsiktig resurs. Företaget kan till exempel planera att införa nya system eller genomföra rapporteringsprojekt och arbetstiden för nyckelpersoner ska omorganiseras. När egna anställda fokuserar på projekt kan andra ekonomiska uppgifter outsroucas eller, å andra sidan, ytterligare händer kan behövas för projektet.

Ofta har en extern ekonomisk expert erfarenhet från flera olika branscher och roller inom ekonomin. Denna syn kan utnyttjas i de varierande behoven hos kundföretaget.

Rantalainens ekonomichefs-, CFO- och controller-tjänster hjälper till med bland annat följande behov:

 • Upprättande av budgetar och prognoser
 • Koncernrapportering
 • Producering av nyckeltal
 • Ledningens beräkningar och analys av finansiell information
 • Olika rapporteringsprojekt och utveckling av ekonomisk övervakning
 • Planering och modellering av investeringar
 • Kartläggning och utveckling av interna och externa beräkningsprocesser
 • Ekonomisk vägledning och rådgivning
 • Kassaflödes- och lönsamhetsanalys
 • Uppföljning av utgifter
 • Ledningsgrupp- och styrelsearbete

Säkerställning av månatliga pauser

Tjänster enligt dina behov

Controller
CFO och ekonomichef
Group Controller

Läs även om Rantalainens BI-rapporteringsverktyg, som kan användas för att mäta och analysera hur företagets åtgärder och mål har uppnåtts.

Mer information om Rantalainen BI

Kontakta oss!

Jukka Laamanen

Johtaja, asiakkuudet ja markkinointi

010 324 3137