Controller- och ekonomichefstjänster

En extern ekonomichef eller controller kan utnyttjas av företag av alla storlekar som vill ha mer av sin ekonomiförvaltning. Du kan dra nytta av en controller till exempel för finansiell rapportering och nyckeltalsanalys.

En extern ekonomichef passar som en del av företagets ekonomiförvaltning

Företag kan ibland ha behov av experttjänster inom ekonomiförvaltning för en tidsbegränsad eller längre period. Behovet kan uppstå oväntat, till exempel:

 • Om ett företags ekonomiassistent blir allvarligt sjuk
 • När ekonomichefen går i pension
 • Vid vändpunkterna i företagets livscykel
 • Vid generationsskifte, företagets grundande eller fusioner
 • För storskaliga rapporteringsprojekt
 • Vid särskilda frågor om redovisning

I dessa fall är det värt att överväga att skaffa en extern expert för ditt företag, till exempel för ekonomiska planeringsuppgifter eller veckovis reskontrahantering. Med hjälp av en extern ekonomichef behöver företaget inte anställa en ny person att ansvara för ekonomiförvaltning i tidvis osäkra förändringstillstånd. Experten är ofta din egen bokförare eller en lokal ekonomiförvaltningsexpert.

Specialisttjänster enligt dina behov

Vi erbjuder mångsidiga controller- och ekonomichefstjänster för att utveckla företagens ekonomiförvaltning, analysera finansiell information och stödja det dagliga arbetet. Vårt servicepaket bestäms alltid enligt kundens behov och kan innehålla bland annat följande områden:

 • Hantering av reskontra, vikarierande av ekonomipersonal och fakturering
 • Analys, rapportering och prognostisering av finansiell information
 • Utveckling och underhåll av budgetering, rapporteringssystem och ekonomisk uppföljning
 • Business Finland-applikationer och rapportering
 • Särskilda frågor om bokföring
 • Utarbetande av ekonomiska riktlinjer och ledning av ekonomiförvaltningen
 • Agerande som finansiell rådgivare och stöd för ledningens beslutsfattande
 • Projektbaserat stöd för systemförändringar, investeringar och företagsreglering

Kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter

Jukka Laamanen

Johtaja, asiakkuudet ja markkinointi

010 324 3137

Jon Väisänen

johtaja, controller- ja talouspäällikköpalvelut

010 321 6534