Matka yrityskauppaan koostuu seuraavanlaisista vaiheista: 

1: ENSITAPAAMINEN

Ensitapaamisella tutustutaan ja keskustellaan kaupan kohteesta. Olennaisia aiheita ovat tilitoimiston asiakkaiden määrä ja asiakkaista kertyvä liikevaihto, asiakkaille tarjottujen palveluiden laajuus, henkilökunnan määrä ja henkilöstön osaamistaso, tilitoimiston omat sovellukset ja edistykselliset toimintamallit sekä mahdolliset muut liiketoiminnot.

Ensisijaista on myös pohtia myyjän roolia kaupan jälkeen. Monet suuren yksikön meille myyneet yrittäjät ovat jääneet vähemmistöosakkaiksi alueelliseen yksikköömme ja toimivat kyseisten yksiköiden vetäjinä. Halutessaan myyjä voi irtautua kokonaan toiminnasta noin 1–2 kuukauden siirtoajan jälkeen tai jäädä palvelukseemme ilman omistusosuutta joko työsopimuksella tai oman yrityksensä kautta konsulttina.

Onnistuneen kaupan suunnittelun ja myyjän verotuksen kannalta on tärkeää keskustella myös siitä, halutaanko myydä liiketoiminta vai osakeyhtiön koko osakekanta. Jotta myyjä saa parhaan mahdollisen hyödyn kaupasta, oma verotusasiantuntemuksemme on myyjän käytettävissä.

2: TARKEMPI TUTUSTUMINEN

Annamme ensitapaamisen perusteella hinta- ja aikatauluehdotuksen kaupan toteuttamisesta. Sen hyväksymisen jälkeen on vuorossa tarkempi tutustuminen.

Sisältö riippuu siitä, onko myyjä myymässä liiketoimintaa vai osakeyhtiön koko osakekantaa.

Koko liiketoimintaa myydessä käydään läpi oikeudellinen due diligence -tarkastus siirtyviin sopimuksiin ja asiakaskuntaan. Siirtyviä sopimuksia ovat kaikki ne erikseen luetellut sopimukset, joiden on tarkoitus siirtyä ostajan maksettavaksi. Esim. tilitoimiston ohjelmistosopimukset, työsopimukset, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja kopiokoneiden leasing-sopimukset.

Mikäli ostettava toimisto omistaa itse toimitilansa, neuvottelemme yhdessä ratkaisun tilankäytön jatkosta.

Henkilöstön osalta tarkastetaan henkilöstön palkkaus ja osaamistaso sekä tiedossa olevat henkilöstön urasuunnitelmat. Henkilöstö siirtyy Rantalaiseen luonnollisesti vanhoina työntekijöinä, mutta voimme mahdollisesti tarjota heille urapolkuja koko konsernin tasolla.

Asiakkaiden osalta käydään läpi hinnoittelu, asiakkaan palvelut ja asiakaskannattavuus, mikäli sitä on mahdollista tarkastella tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmästä (esim. KOHO, ValueFrame, Tikon-palvelulaskutus).

Kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita tarkastellaan myyntikohteen toimintatapojen ja kirjauskäytäntöjen osalta, koska ne vaikuttavat asiakkaidensiirtoon tarvittavan työn määrään ja mahdollisten raportointikäytäntöjen muutoksiin. Nämä ovat keskeisiä seikkoja varmistettaessa asiakastyytyväisyyttä kaupan jälkeen.

Osakeyhtiön osakekantaa myydessä due diligence -tarkastus on laajempi ja sen lisäksi tehdään ostettavan yhtiön oman taloushallinnon ja siihen liittyvän verotuksen tarkastus.

3: KOHTI ONNISTUNUTTA KAUPPAA

Tarkemman tutustumisen jälkeen annamme yksilöidyn ostotarjouksemme ja ehdotuksen kaupan ehdoista. Jokaisesta kaupasta tehdään yksilöllinen kauppasopimus, jossa on huomioitu kyseisen liiketoiminnan tai yhtiön siirtymiseen liittyvät erityisseikat.

Kaupan valmisteluiden osana laadimme yhdessä myyjän kanssa myös liiketoiminnan haltuunottosuunnitelman.

Kauppasopimusta luonnosteltaessa käydään yhdessä läpi liiketoiminnan siirtopäivä, maksupäivät, tiedottamistapa ja aikataulu. Kun kaikki kaupan ehdot on sovittu, voimme allekirjoittaa onnistuneen kaupan.

4: YHDISTYMINEN

Rantalaisen ja kaupan kohteena olevan yrityksen yhdistyessä keskeiseen rooliin nousee hyvä tiedottaminen, jottei myyjän henkilökunnalle tai asiakkaille syntyisi kauppaan liittyviä vääriä mielikuvia.

Asiakkaille tärkeintä on jo ennen kauppaa kertoa, ettei palvelujen saatavuus huonone tai hinta kallistu, vaikka voimmekin mahdollisesti tarjota asiakkaalle uusia sähköisiä palveluja.

Mikäli kirjanpitäjä vaihtuu kaupan myötä, on syytä siirtää hiljainen tieto vanhalta kirjanpitäjältä uudelle. Parhaiten tämä onnistuu, kun luopuva yrittäjä työskentelee jonkin aikaa yhdessä uuden kirjanpitäjän kanssa ja he tapaavat yhdessä kaikki asiakkaat. Uusi kirjanpitäjä tulee asiakkaille tutuksi ja hän oppii tuntemaan asiakkaan erityistarpeet ja liiketoiminnan vaatimukset.