Rantalainen VPN-yhteys

Tekninen kuvaus

Rantalainen VPN-yhteys on Site-2-Site IPSec VPN-yhteys Rantalaisen ja asiakkaan tietoliikenneverkon välillä. VPN-tunneliin sallitaan liikenne vain tarvittaviin palvelimiin, palveluihin ja portteihin.

Rakennamme kaikki yhteydet asiakkaiden järjestelmiin kiinteäksi VPN-tunneliksi, koska tämä mahdollistaa yhteyden joustavan käytön Rantalaisen eri toimipisteille sekä etätyön (Rantalaisen toimihenkilöiden SSL VPN -käyttö). Näin minimoidaan erilaiset muutostarpeet ja siten mahdollistetaan myös kustannussäästöjä asiakkaille, kun yhteys täytyy ottaa käyttöön vain kerran. Kiinteä yhteys poistaa tarpeen erilaisille paikallisille SSL VPN -ratkaisuille, joiden ylläpito luo kustannuksia.

Rantalainen VPN-yhteyden käyttöönotto:

 

  • Toimitamme asiakkaalle VPN-lomakkeen esitäytettynä
  • Asiakas palauttaa lomakkeen Rantalaisen IT-henkilölle täydennettynä
  • Rantalainen ja asiakas tekevät määritykset omiin palomuureihinsa
  • VPN-tunnelin toimivuus testataan ja se otetaan käyttöön

VPN-yhteyden toteutus

Kaikki liikenne kulkee Rantalaisen asiakkaiden VPN-yhteyksiä varten dedikoidun palomuurin läpi, jonka kautta liikennettä voidaan keskitetysti hallita. Tämä mahdollistaa tietoturvallisen kokonaisuuden, joustavan reagoinnin muutostilanteissa sekä nopean käyttöönoton.

Rantalainen VPN-yhteys on pyritty toteuttamaan siten, että Rantalaisen omassa verkossa tapahtuvat mahdolliset muutokset eivät vaikuta Rantalaisen VPN-yhteyspalveluun.

Kysy lisää

Kysy lisää VPN-yhteyden teknisestä toteutuksesta tai sen käyttöönotosta.

Täytä yhteystietosi