Helsingin Pelastusliitto ry

Helsingin Pelastusliitto ry HELPE on Helsingin alueella omatoimisen varautumisen johtava asiantuntija ja kouluttaja. HELPE järjestää monipuolista asuinturvallisuuskoulutusta kaikille turvallisuusasioista kiinnostuneille asukkaille, taloyhtiöille ja asuinkiinteistötoimijoille. Rantalainen on toiminut HELPE:n tilitoimistokumppanina vuodesta 2015 lähtien.

Haaste

Yhdistys saa toimintaansa avustuksia, joiden tilitys ja raportointikäytännöt voivat poiketa paljonkin toisistaan. Tämä edellyttää toimialakohtaista asiantuntevuutta ja räätälöityjä ratkaisuja, jotka ovat alkuun aina työläitä.

Ratkaisu

Rantalainen on onnistunut vastaamaan HELPE:n taloushallinnon haasteisiin räätälöidyillä, mahdollisimman yksinkertaisilla ja selkeillä ratkaisuilla. Tärkeää on ollut, että ratkaisut ovat vertailtavissa sekä palvelevat jatkuvuutta.

–Arvostamme osaamista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Tukitoimintojen palvelutuottajan pitää omalla toiminnallaan ja palveluillaan mahdollistaa HELPE:n keskittyminen omaan ydintoimintaansa.

Toiminnan tavoitteena arjen turvallisuustaitojen hallinta

HELPE:n toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen kertoo, että yhdistys järjestää paljon erilaisia turvallisuusviestinnän tapahtumia yhdessä ja erikseen kumppaniensa kanssa sekä osallistuu yleisötapahtumiin ja messuille omilla turvallisuusteemoillaan.

HELPE Ry tarjoaa perus- ja täydennyskoulutusta Helsingin sopimuspalokunnille yhdessä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa sovitulla tavalla. Sopimuspalokuntia on Helsingissä tällä hetkellä 15. Asuinkiinteistön yleisiä turvallisuusasioita koulutetaan säännöllisesti toistuvilla Asuinkiinteistön turvallisuuskursseilla ja Väestönsuojan hoitajan -kurssilla.

“Arjen turvallisuustaitojen hallinta lisää turvallisuuden tunnetta, joka on meille kaikille tärkeää.” -Toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen.

Sähköinen taloushallinto ja kustannustehokas palveluhinnoittelu tuovat asiakastyytyväisyyden

Yhteistyö Rantalaisen yritysostossa yhdistyneen tilitoimiston kanssa alkoi vuonna 2015. Yhteistyö on jatkunut yhdistymisen jälkeen ennallaan Rantalaisen kanssa tuttujen henkilöiden ja toimintamallien parissa.  HELPE siirtyi sähköiseen taloushallintoon muutama vuosi sitten ja siirtymävaiheessa tilitoimisto koulutti käyttäjät toimimaan Netvisor ympäristössä.

Siirtyminen sujui Kurvisen mukaan ongelmitta:

-Netvisor on työkaluna looginen ja teknisesti helppo – hyvään alkuun päästiin yhteisten koulutussessioiden kautta, joita täydennettiin muutamalla verkon yli tehdyllä kyselyllä.

HELPE on tyytyväinen tilitoimistoonsa ja erityisesti omien yhteyshenkilöiden kanssa yhteistyö sujuu ongelmitta. Yhteistyötä ja toimintamallia tarkennetaan tilanteen mukaan, koko ajan parantaen ja etsien tarkoituksenmukaisimpia toimintamalleja.

-Tärkeää on asiakaslähtöinen palvelu, jossa Rantalainen on onnistunut hyvin. Olemme valinneet tilitoimiston vahvojen näyttöjen ja laadukkaan toiminnan perusteella, jossa toteutuu kustannustehokas palveluhinnoittelu ja asiakastyytyväisyys, summaa Kurvinen.

https://www.helpe.fi/

(Julkaistu 20.3.2019,

kuva 1: Suomen Paras Palomies -tv ohjelman 2018 kilpailijat, HELPE oli suunnittelemassa Suomen ohjelmaformaattia ja toimi produktiossa asiantuntijana ja koordinaattorina

kuva 3: HELPE:n järjestämä Stadin Turvaksi -tapahtuma elokuussa 2018, elvyttäjä Aino Takala

kuva 2: HELPEn alkusammutuskoulutuksesta.)