SOE Busproduction Finland Oy

Suomen johtava linja-autokorien valmistaja SOE Busproduction Finland Oy haluaa hoitaa henkilöstöhallintoaan ilman työlästä palkkahallintoa. Se on ulkoistanut palkkahallintonsa Rantalaiselle, joka on pysynyt hyvin mukana yrityksen kasvussa.

Haaste

SOE Busproduction Finland Oy:n liiketoiminnassa korostuu suuren vuokratyöntekijämäärän käyttö tuotannossa. Yrityksellä on ollut haasteena hoitaa henkilöstöhallintoa tehokkaasti ilman työlästä palkkahallintoa.

Ratkaisu

Rantalainen tarjosi SOE Busproduction Finland Oy:lle selkeää konseptia palkkahallintoon sekä integraation mahdollisuutta palkanlaskennan ja HR-järjestelmän välille. Konseptin avulla palkkahallintoa on voitu tehostaa huomattavasti.

Iso työnantaja halusi koetellun ratkaisun palkkahallintoonsa

Linja-autojen koreja Lahdessa valmistavan SOE Busproduction Finlandin tilauskirjat ovat täynnä pitkälle syksyyn. Yrityksen suunnitelmissa on vakinaistaa osa vuokratyöntekijöistään. Heistä työsopimuksen on saamassa noin 40−50 henkeä.

SOE Busproduction on Volkswagen-konserniin kuuluva Scanian tytäryritys, joka jatkaa vuonna 2013 konkurssiin menneen Lahden Autokorin toimintaa. Yrityksen palveluksessa oli 230 työntekijää maaliskuun lopussa 2017.

SOE Busproduction valmistaa keskimäärin kaksi linja-autoa päivässä. Isoille asiakkaille, joilla saattaa olla jopa 30−40 autoa sarjassa, tuotantovolyymia voidaan joutua ajoittain nostamaan 2,2 autoon päivässä. Näitä ruuhkahuippuja tasoitetaan vuokratyöntekijöillä, joita yritys työllisti vuonna 2016 keskimäärin sata henkeä kerrallaan.

Vuokratyöntekijöitä tarvitaan myös korvaamaan erilaisiin projekteihin osallistuvaa vakituista henkilökuntaa. Linja-autojen valmistuksen lisäksi Lahden tehdas vastaa Scanian linja-autojen globaalista tuotekehityksestä.

– Teemme Lahdessa malleja ja esisarjoja autoista, joita valmistetaan Scanian Puolan ja Intian tehtailla, kertoo SOE Busproductionin talous- ja henkilöstöpäällikköä Satu Sapattinen.

”Valitsimme palkkahallinnon yhteistyökumppaniksemme Rantalaisen, koska sillä oli valmis konsepti ja valmiit integroinnit erilaisiin tietojärjestelmiin.” – Talous- ja henkilöstöpäällikkö Satu Sapattinen

Valmis konsepti vakuutti

Sapattinen sanoo, että SOE Busproduction haluaa hoitaa henkilöstöhallintoaan ilman työlästä palkkahallintoa.

– Palkkahallinto on lakisääteistä ja määrämuotoista toimintaa, joka sitoo henkilöstöhallinnolta  paljon resursseja puhumattakaan sen vaatimista it-järjestelmistä, joiden vuosimaksut ovat melkoiset.

Sapattinen oli jo Lahden Autokorin aikaan valitsemassa Rantalaista palkkahallinnon yhteistyökumppaniksi, koska sillä oli valmis palvelukonsepti ja valmiit integroinnit erilaisiin tietojärjestelmiin.

– Henkilöstön tiedot saatiin ajettua hyvin vanhoista järjestelmistämme palkkaohjelmaan Rantalaiselle ilman pitkiä projekteja.

SOE Busproduction on ollut pilotoimassa Sympa-henkilöstötietojärjestelmän ja Rantalaisen palkkaohjelman välistä tiedonsiirtoa. Tiedot yrityksen uusista työntekijöistä ja muista palkkatietojen muutoksista siirtyvät kerran vuorokaudessa tiedostoina HR-järjestelmästä palkkaohjelmaan. Sähköpostia ei käytetä tiedonsiirtoon lainkaan.

Scania tekee pörssiyhtiönä henkilöstötilinpäätöksen. Se on tiukentanut myös palkkahallinnon raportointiaikataulua ja tuonut jonkin verran lisävaatimuksia raportointiin.

– Rantalainen on pystynyt täyttämään hyvin kaikki pyyntömme, Sapattinen sanoo.

(Kuvassa SOE Busproductionin talous- ja henkilöstöpäällikkö Satu Sapattinen)

Tietoisku

230

Työntekijää

400

Autojen tuotantovolyymi vuodessa