Omnitele Oy

Tekemätön opiskelijayhteistyö kostautuu

Omnitelen toimitusjohtajan Harri Rauhalan mielestä opiskelijayhteistyö käy yritykselle kalliiksi, jos sitä ei tee. Rantalainen käytti omia työharjoittelijoitaan ideanikkareina suunnitellessaan opiskelijaohjelman Omnitelelle.

Haaste

Mobiiliverkkojen suunnitteluun erikoistunut Omnitele halusi profiloitua paremmin radioteknologian korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa ja varmistaa siten opinnäytetöiden tekijöiden ja tulevien työntekijöiden saatavuuden.

Ratkaisu

Omnitelelle luotiin opiskelijaohjelma, jota toteutetaan vaiheittain. Tänä vuonna tavoitteena on luoda korkeakouluverkosto ja käydä esittelemässä yritystä opiskelijoille. Opiskelijat voivat myös ilmoittautua pooliin, jonka kautta heille tarjotaan keikkatöitä mobiiliverkkojen mittauksissa eri puolilla maailmaa. Samalla opiskelijat pääsevät tutustumaan konkreettisesti uusimpaan teknologiaan.

Mobiiliverkkojen suunnitteluun ja optimointiin erikoistunut Omnitele käynnisti vuoden alussa opiskelijaohjelman profiloituakseen paremmin alan korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Yritys havittelee opiskelijoista opinnäytetyön tekijöitä ja tulevia työntekijöitä. Alan opiskelijat saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa myös Omnitelen asiakasorganisaatioissa.

”Haluamme varmistua, että kaikki radioteknologian opiskelijat tietävät vähintäänkin, millainen yritys Omnitele on ja mitä se tekee”, sanoo Omnitelen toimitusjohtaja Harri Rauhala. Hän muistuttaa, että yhteistyö opiskelijoiden kanssa on tärkeää myös yrityksen uusiutumisen kannalta.

Omnitele on tehnyt yli tuhat projektia yli sadassa maassa. Sen neljän miljoonan euron liikevaihdosta yli puolet tulee ulkomailla. Asiakkaita ovat teleoperaattorit ja osittain myös viestintäalan viranomaiset, mobiiliverkkojen toimittajat ja muut mobiiliverkkoja ylläpitävät yhteisöt.

Uusin teknologia tutuksi

Omnitelellä on reilut 30 työntekijää, joista valtaosa on insinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen työvoiman tarve vaihtelee voimakkaasti. Omnitele rekrytoi globaalisti ja hyödyntää jonkin verran alihankintaa sekä säännöllistä ja kokoaikaista etätyötä.

Työvoimavaihtelun tasaamiseen Omnitele käyttää myös opiskelijapoolia, jonka se loi yhdessä Rantalaisen HR-palvelujen kanssa osaksi opiskelijaohjelmaansa.

”Tarjoamme poolissa mukana oleville opiskelijoille keikkatöitä asiantuntijoidemme avustajina esimerkiksi 5G-mittauksissa eri puolilla maailmaa. Samalla opiskelijat pääsevät tutustumaan konkreettisesti uusiin mobiiliteknologioihin”, Rauhala sanoo.

Oppilaitosyhteistyö edellyttää jatkuvuutta

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyyn vuonna 2017 vastanneista yrityksistä yli 70 prosenttia oli tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana.
”Opiskelijaohjelmaa varten ei kannata lähteä luomaan massiivista koneistoa silloin, kun yrityksen tarpeet ovat vielä pieniä”, sanoo Rantalaisen HR-päällikkö Johanna Söderman.
Jonkun yrityksessä täytyy ottaa vastuu oppilaitosyhteistyöstä ja varmistaa, että opiskelijoille tarjotaan oikeita asioita oikealla hetkellä. Tavoitteellinen yhteistyö oppilaitosten kanssa on pysyvää ja yhteydenpito jatkuvaa.

Nuorista korvaamaton apu

Rantalainen hyödynsi Omnitelen opiskelijaohjelman suunnittelussa omia työharjoittelijoitaan. He suunnittelivat muun muassa nuoria puhuttelevan ilmoituksen ja esitteen sekä solmivat kontakteja ja järjestivät yritysesittelyjä korkeakouluihin.

”Traineilta saimme sellaisia ideoita, joita emme olisi koskaan itse keksineet. Se oli todellista kultapölyä”, Rauhala sanoo.

Opiskelijaohjelmasta vetovastuun ottivat konsulttiliiketoiminnan johtaja Jani Nieminen ja seniorikonsultti Mohamed Shamekh, jotka saivat opiskelijoilta erinomaisen palautteen yritysesittelystään. Myös opiskelijapooliin yhteystietonsa lähettäneiden opiskelijoiden määrä ylitti reippaasti odotukset.

Rauhalan mukaan seuraavaksi tavoitteena on systematisoida opiskelijayhteistyö osaksi yrityksen toimintaa.

”Joka syksy aloittaa uusi vuosikurssi opiskelijoita, jotka eivät välttämättä ole vielä kuulleet yrityksestämme.”

Rantalaisen vahvuutena Rauhala pitää erityisesti proaktiivista lähestymistapaa projektiin.

 ”Rantalaisen asiantuntijat eivät ainoastaan toteuttaneet sitä, mistä yhdessä sovittiin, vaan tarjosivat meille uusia ideoita ja ajatuksia pohdittavaksi”, hän sanoo.