LeaseGreen

LeaseGreen Oy:lle on tärkeää, että taloushallinto ja sen järjestelmät tukevat yrityksen kasvuvauhtia ja liiketoimintaa. Lisäksi järjestelmien helppous ja toimintavarmuus sekä palkkahallinnon täsmällisyys ovat keskeisiä tekijöitä.

Haaste

LeaseGreen Oy:lle on tärkeää, että taloushallinto ja sen järjestelmät tukevat yrityksen kasvuvauhtia ja kulloistakin yhtiön tilannetta. Taloushallinnon pitää tulla muutosten mukana ja tukea liiketoimintaa myös silloin, kun yhtiö ottaa suuria loikkia eteenpäin.

Ratkaisu

LeaseGreenin talousjohtaja Juho Rönnin mukaan Rantalainen on onnistunut kasvavan liiketoiminnan tukemisessa. LeaseGreenille on tärkeää järjestelmien helppous ja toimintavarmuus sekä palkkahallinnon täsmällisyys. Näissä asioissa Rantalainen on onnistunut Juho Rönnin mukaan erittäin hyvin.

Räätälöityä ja ihmisläheistä palvelua

LeaseGreen on suurien kiinteistöjen energiaratkaisuihin erikoistunut yritys, joka parantaa asiakasyritystensä ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta sekä näin toiminnan kannattavuutta. Yritys suunnittelee ja toteuttaa tekniset toimenpiteet, minkä lisäksi se seuraa niiden tuottamia tuloksia. LeaseGreen perustettiin vuonna 2013, ja kasvuhakuisen yrityksen laajentuminen on ollut nopeaa.

Juho Rönni on LeaseGreen Group Oy:n talousjohtaja. Rönni kokee onnistuvansa työssään silloin, kun hän pystyy käyttämään aikansa asiakashankkeiden eteenpäin viemiseen. Tämä edellyttää sitä, että hallinnon prosessit toimivat täydellisesti Rönnin puuttumatta niihin. Rantalainen  taloushallinnon palvelujen tuottaja ja kehittäjä, jonka tyytyväinen asiakas LeaseGreen on.

– Meidän kasvuvauhtimme on ollut suhteellisen kova. On tärkeää, että taloushallinto ja sen järjestelmät tukevat kulloistakin yhtiön tilannetta. Taloushallinnon pitää tulla muutosten mukana ja tukea liiketoimintaa myös silloin, kun yhtiö ottaa suuria loikkia eteenpäin, LeaseGreenin talousjohtaja Juho Rönni kertoo.

– Koen, että asiakkaana olemme saaneet räätälöidysti juuri meidän tarpeitamme vastaavia palveluja. Palvelut on myös hinnoiteltu järkevästi.

”Erityistä Rantalaisessa on se, että suhteellisen suuresta koostaan huolimatta yhtiö on
säilyttänyt ihmisläheisyytensä. Palvelu on aina henkilökohtaista ja vastuullista.”
– Talousjohtaja Juho Rönni

Liiketoiminnan tukija ja järjestelmien toimittaja

Rönnin mukaan Rantalainen on onnistunut kasvavan liiketoiminnan tukemisessa. LeaseGreenin näkökulmasta kasvussa mukana olemisen lisäksi olennaista on myös hankekohtainen taloudenpito ja sen seuranta.

– Ei riitä, että taloushallinnon toimien kautta seurataan pelkästään firmaa kokonaisuudessaan. Pitää pystyä tarkasti seuraamaan hankekohtaista kirjanpitoa, Rönni selittää.

– Rantalaisen rooli meidän kannaltamme on myös järjestelmien toimittaminen. Lisäksi palkkahallinto on kokonaan ulkoistettu Rantalaiselle. Meille on tärkeää järjestelmien helppous ja toimintavarmuus sekä palkkahallinnon täsmällisyys. Näissä asioissa Rantalainen on onnistunut erittäin hyvin, Rönni kiittää.

Rantalaisen valtti on ihmisläheinen toimintamalli

LeaseGreenin asiakkuus siirtyi Rantalaiselle yrityskaupan seurauksena. Suuremman yhtiön asiakkuus on tuonut LeaseGreenille etuja: yhtiön toiminta ei kaadu esimerkiksi
yksittäisen työntekijän poissaoloon, ja kaikkiin muutoksiin on Rantalaisen kokoisessa yhtiössä mahdollista reagoida nopeasti.

www.leasegreen.fi

(Julkaistu 3.4.2018, kuvassa LeaseGreenin talousjohtaja Juho Rönni.)