Kyrö Distillery

Taloushallinnon kumppanilta joustoa, osaamista ja henkilökohtaista palvelua kasvavalle, kansainväliselle yritykselle

Rantalaisen ja Kyrö Distilleryn yhteistyö alkoi vuonna 2016. Kyrö Distillery etsi taloushallinnon kumppania, joka pystyisi tarjoamaan sekä tehokasta että henkilökohtaista palvelua. Vahvasti kasvavalla yrityksellä oli tarve kumppanille, joka on oma-aloitteinen, pystyy joustamaan kansainvälisen ja kasvavan yrityksen tarpeiden mukaan sekä tukemaan henkilöstöä osaamisellaan. Rantalainen valikoitui kumppaniksi paikallisuuden, henkilökohtaisen palvelun ja tehokkaan, luotettavan toimintatavan johdosta.

Yritys

Kyrö Distillery on vuonna 2014 perustettu yritys, joka tuottaa Isossakyrössä tislattuja ruisjuomia kuten ruisviskejä ja -ginejä. Yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt nopeasti ja erityisesti ginit ovat voittaneet useita alan palkintoja. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2021 5,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 30.

Palvelu ja ohjelmisto

Rantalainen tuottaa Kyrö Distillerylle mm. kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalveluita. Kyrö Distilleryn toiminnanohjausohjelmana on NetSuite, jossa myös taloushallintopalvelut tuotetaan.

Haaste

Kyrö Distilleryn etsiessä taloushallinnon kumppania, yrityksellä oli melko vähän henkilöstöä, joten oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyi tukemaan yritystä ja sen henkilöstöä osaamisellaan. Myös aidosti henkilökohtainen mutta tehokas palvelu oli tärkeä kriteeri. Lisäksi alkoholijuomia tuottavaan yritykseen liittyi muutamia erityisvaatimuksia kirjanpidon suhteen.

Ratkaisu

Rantalaisella oli heti alusta alkaen henkilökohtainen ote ja selkeä visio siitä, miten lähteä hoitamaan Kyrön asioita. Kirjanpito-ohjelmaksi valikoitui Netsuite, joka sopi kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen edellytyksiin.

Suomi, ruis ja viski toimivat johtavana ideana

Kyrö Distilleryn tarina alkoi vuonna 2011, kun yksi yrityksen viidestä perustajasta, Miika Lipiäinen, törmäsi Lontoossa työmatkalla ollessaan viskimessuilla ensimmäistä kertaa ruisviskiin. Siitä alkoi kehittyä ajatus yhdistelmästä Suomi, ruis ja viski.

“Niitä messuja seurannut vuosi kului ruisviskistä kertoen ja sitä tuoden kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin maistatettavaksi. Sitten vuonna 2012 satuimme eräällä porukalla samaan paikkaan viikonlopunviettoon, ja ruisviskipullon kiertäessä saunassa heräsi ajatus, että mitä jos tässä olisi oikea porukka toteuttamaan tätä Suomi-ruis-viski -ideaa.”

Sauna toimi porukan yhteen tuovana tilana, jossa vanhat kalkkeutuneet ajatukset hiottiin pois ja jäljelle jäi selkeä visio, josta myöhemmin muotoutui menestystarina nimeltä Kyrö Distillery.

Seuraavien muutamien vuosien ajan perustajaporukka perehtyi alaan, opetteli tislausta ja kokeili reseptejä. Vuonna 2014 he olivat kerryttäneet tarpeeksi osaamista tislauksesta, ja Isonkyrön vanhassa osuusmeijerissä oli tilat ja koneet valmiina tislauksen aloittamista varten.

“Tässä oli pitkä kypsyttely siihen, että pääsimme ideavaiheesta itse tuotteen tuotantoon. Siinä ajassa porukka hioutui ja sovimme yhdessä arvot, jotka loivat pohjan kaikelle muulle toiminnalle.”

Rantalainen erottui edukseen henkilökohtaisen palvelunsa avulla

Kun Kyrö Distillery lähti etsimään taloushallinnon kumppania, yrityksellä oli vielä sen verran vähän henkilöstöä, että oli tärkeää löytää toimija, joka pystyi tukemaan yritystä ja sen henkilöstöä osaamisellaan.

Rantalainen valikoitui kumppaniksi paikallisuuden, henkilökohtaisen palvelun ja tehokkaan, luotettavan toimintatavan johdosta.

“Rantalaisella oli selkeä ajatus, miten hoitaa yrityksemme tarpeita ja mukava, henkilökohtainen palvelu. Rantalaisella oltiin myös aidosti kiinnostuneita perehtymään tislausalaan ja yrityksemme tarpeisiin sekä omatoimisesti selvittämään mikä on toimintamme kannalta tärkeintä ja millaisia haasteita kohtaamme”, Lipiäinen kertoo.

Kyrö Distillerylle oli myös tärkeää, että kumppanilla oli kykyä mukautua yrityksen tarpeisiin myös nopean kasvun ja kansainvälistymisen myötä.

“Voin ehdottomasti suositella Rantalaista kasvuhaluiselle ja/tai kansainvälistyvälle yritykselle, jossa sattuu ja tapahtuu. Tällaisessa yrityksessä on välillä saatava tietoa tai tehtävä asioita nopealla tahdilla ja siihen tulee löytyä joustoa kumppanin puolelta. Rantalainen tarjoaa tukea ja osaamista, joka on tärkeä apu kasvavalle yritykselle, jossa taloushallinnon asiat eivät kuulu yrityksen johdon päivittäisiin työtehtäviin. Rantalainen auttaa myös kehittymään ja tarjoaa lisäarvoa mm. tunnuslukujen ja sparrauksen muodossa.”

Henkilökohtainen palvelu on yksi Rantalaisen kulmakivistä ja se on välittynyt vahvasti myös Kyrö Distillerylle.

“Henkilökohtaisuuden aste ja aktiivinen yhteydenpito on ollut Rantalaisella muihin verrattuna paljon paremmalla tasolla heti alusta alkaen ja pysynyt samanlaisena vuosien mittaan myös yrityksen kasvaessa.”

 

”Voin ehdottomasti suositella Rantalaista kasvuhaluiselle ja/tai kansainvälistyvälle yritykselle, jossa sattuu ja tapahtuu. Rantalainen tarjoaa tukea ja osaamista, joka on tärkeä apu kasvavalle yritykselle. 

– Miika Lipiäinen, toimitusjohtaja, Kyrö Distillery

Netsuite apuna hallinnoimassa pitkän arvoketjun yrityksen kirjanpitoa

Kyrö Distilleryn käyttämä taloushallinnon ohjelmisto kirjanpidossa on Netsuite.

Tislausalaan liittyy muutamia haastavia ominaisuuksia, joihin kirjanpidon ohjelmiston tuli taipua. Esimerkiksi tuotteiden vaatima toisinaan hyvinkin pitkä kypsymisaika ja laajan varaston hallinnointi tuovat omat haasteensa. Lisäksi alkoholijuomien tuottamiseen liittyy tarkkaa viranomaisvalvontaa, joka asettaa omat vaatimukset kirjanpidolle ja raportoinnille.

“Tällä alalla kaikki tulee tehdä tarkasti ja huolellisesti, sillä tähän liittyy isoja viranomaisintressejä mm. valmisteveroon ja alkoholituotteen valmisteluun ja käsittelyyn liittyen. Näiden takia on korostetun tärkeää, että taloushallinnon prosessit ovat toimivat ja raportointi on reaaliaikaista ja helposti saatavilla”, Lipiäinen sanoo.

Kyrö Distilleryllä on pitkä arvoketju pienen firman sisällä ja sitä piti saada hallintaan vakaalla ja kestävällä ohjelmistolla, joka sopi yrityksen tarpeisiin. Netsuite valikoitui kirjanpidon ohjelmistoksi, koska se soveltui alan ja yrityksen haasteisiin ja vaatimuksiin.

Ohjelmiston ominaisuuksista Kyrö Distillerylle tärkeimmät ovat tuotannollisen ja taloudellisen puolen raportointi. Myös tuotteiden varastoinnin ominaisuudet ohjelmistossa ovat tärkeässä roolissa.

“Aloin tehdä kartoitusta ja Netsuite oli kokonaisuutena muihin verrattuna omaa luokkaansa käytettävyyden ja joustavuuden suhteen. Etenkin käyttöystävällisyys oli meille todella tärkeää, koska tämän kokoisessa yrityksessä ei voisi käyttää ohjelmistoa, joka vaatisi henkilöstöltä kattavaa erityisosaamista. Koska meillä oli alusta alkaen kunnianhimoinen kasvutavoite, tarvitsimme lisäksi ohjelmiston, joka joustaa myös yrityksen kasvaessa.”