Kauppahintaan vaikuttavat seikat

Tärkein hintaan vaikuttava tekijä on asiakaskunta ja siitä kertyvä liikevaihto

Monipuolinen hajautettu asiakaslista on paras tae hyvälle kauppahinnalle. Ostajan riskiä lisää ja kauppahintaa laskee, jos ostokohteella on muutamia suuria asiakkaita, jotka todennäköisesti lopettavat asiakkuuden lähiaikoina tai jos asiakassuhde perustuu johonkin myyjän henkilökohtaiseen ominaisuuteen tai myyjän ja asiakkaan väliseen sukulaisuussuhteeseen.

Asiakkaiden hinnoittelumallit

Alihinnoiteltu tuntihinta, esimerkiksi alle 30 € / tunti, laskee kauppahintaa ja lisää kauppaan liittyviä riskejä ostajan kannalta.

Asiakkaiden hoitomalli

Jos asiakkaat ovat pitkälti puhtaasti paperikirjanpidossa ilman mitään automatisointeja, liittyy asiakkaiden siirtymiseen sekä riski asiakkuuksien menetyksestä että suurista kuluista hoitomallia muutettaessa. Jos asiakkailla on käytössä laajalti esimerkiksi TITOT (sähköiset tiliotteet) ja ostolaskujen sähköinen kierrätys, kauppahinta paranee.

Käytettävät kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmat

Kaupan haltuunoton kulut jäävät pienemmiksi ja kauppahinta paranee, kun asiakkaita on hoidettu nykyaikaisilla ohjelmistoilla (Fivaldi, NetVisor tai ProCountor), eikä heitä tarvitse siirtää toisiin ohjelmiin.

Mikäli yhtiöllä on omia järjestelmiä, pitää arvioida niiden ylläpitoa ja kehittämistä omistajavaihdoksen jälkeen. Parhaimmillaan omat ohjelmat parantavat kohteen houkuttelevuutta ja kauppahintaa.

Sopimusvelvoitteet, mikäli ne siirtyvät kaupan mukana

Eniten hintaan vaikuttavat pitkäaikaiset ja hintavat sopimukset, joista ei pääse eroon. Esimerkiksi pitkät määräaikaiset ohjelmistosopimukset, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset, joita ei voi irtisanoa sekä postikone- ja kopiokoneiden leasing-sopimukset. Vastaavasti liiketoimintaan sisältyvät erittäin edulliset sopimukset vaikuttavat positiivisesti kauppahintaan.

Siirtyvän henkilöstön osaaminen ja heidän työsuhteensa ehdot

Hyvää ja osaavaa henkilöstöä, jonka tiedot ja taidot on pidetty ajan tasalla, on aina vaikea löytää. Taitava henkilöstö, jolla on liiketoiminnan laajuuden kanssa linjassa oleva palkkaus ja työehdot, vaikuttaa hintaan positiivisesti.

Velvoitteet ja riidat

Jos myytävällä yhtiöllä on vireillä oikeudenkäyntejä tai työsuhderiitoja, huomioidaan näiden aiheuttamat oletetut kulut kauppahinnassa. Samoin menetellään verovelkojen ja veroriskien kohdalla. Tällaiset riskit ja riitaisuudet eivät ole este kaupalle silloin, kun riskit ovat tiedostettu ja ne ovat hallinnassa.

 

HUOMIOITHAN SEURAAVAA:

Kauppahintaan vaikuttavien moninaisten seikkojen vuoksi ei ole mahdollista antaa tarkkoja laskentakaavoja kauppaa varten. Kauppahinnan arvioiminen on mahdollista, kun olemme yhdessä käyneet läpi edellä luetellut keskeisimmät hintaan vaikuttavat tekijät. Ota rohkeasti yhteyttä!