Maaliskuussa toteutimme Rantalainen Lahden asiakkaille suunnatun kyselyn, millä halusimme sekä saada palautetta nykyisten palveluittemme sujuvuudesta että kerätä uusia aineksia tuotekehityksemme tueksi. Mitä kiinnostavaa asiakkailtamme kuulimme?

Halusimme tietää asiakkaittemme liiketoiminnan tulevaisuuden haasteista: Miten asiakkaillamme nyt menee ja millaiset asiat he kokevat suurimpina liiketoimintaansa vaikuttavina muutoksina lähivuosina. Ensimmäisenä täytyy todeta, kuinka ilahduttavaa oli huomata, että useat asiakkaamme tavoittelevat liiketoiminnan kasvua. Tärkeänä asiana nostettiin myös esiin liiketoiminnan kannattavuus. Kasvua halutaan siis rakentaa kannattavasti, mikä onkin hyvä lähtökohta toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Digitalisaatioon ja sen myötä tapahtuvaan kilpailuympäristön muutoksen on nyt selkeästi herätty ja useat asiakkaamme mainitsivatkin haasteeksi kilpailun kiristymisen. Yksittäisenä, mutta sitäkin merkittävämpänä muutoksena, mainittiin Sote-uudistus ja sen vaikutukset pienten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden liiketoimintaan. Myös osaajien saatavuus eri toimialoilla ja uusien työntekijöiden rekrytointi mainittiin useissa vastauksissa.

Me Rantalaisella olemme pohtineet paljon sitä, miten yhteydenpito ja kommunikaatio asiakkaan kanssa tulisi digimaailmassa rakentaa. Kyselyn valossa näyttää siltä, että suurin osa asiakkaistamme on tyytyväisiä nykyiseen yhteydenpidon määrään sekä meiltä saamiinsa yrityksen talouden kehitystä kuvaaviin raportteihin. Vastauksissa korostuu selvästi asiakkaan kanssa käytävä syvällisemmän keskustelun ja analyysin tarve. Asiakkaamme odottavat meiltä raportoinnin lisäksi neuvoja ja ideoita liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Mitä taloudellisten lukujen osoittamien muutosten takana voisi olla ja miten tulevaisuudessa kannattaisi toimia? Uskon, että meillä on tässä paljon kehitettävää ja tulemmekin sekä tuotteiden että asiakaspalvelumme kehittämisessä panostamaan vahvasti asiantuntijaroolimme kasvattamiseen.

Tarjoamme jo tällä hetkellä laajan kirjon talouden asiantuntijapalveluita niin yritysjärjestelyihin, rahoitukseen kuin esimerkiksi verotukseen liittyen. Uskon, että tuotteistamalla palveluita helposti ostettavaan muotoon, voimme tulevaisuudessa tuoda nämä palvelut entistä useamman asiakkaamme ulottuville.

Kyselyn perusteella asiakkaamme ovat erityisen kiinnostuneita HR-palveluista sekä työlainsäädäntöön liittyvistä asioista. Myös verotukseen ja talouslukujen analysointiin liittyvät palvelut koetaan tärkeiksi. Sähköisen taloushallinnon ollessa jo nyt arkipäivää asiakkaamme kaipaavat apua erilaisten ohjelmistojen käytössä, käyttöönotossa ja yhteensopivuuden rakentamisessa. Lisäksi asiakkaitamme kiinnostavat yritysjärjestelyt. Usein taloushallinnon kautta lähtee purkautumaan koko yrityksen IT-infrastruktuuri, jonka halutaan kytkeytyvän taloushallintoon.

Rantalaisen palvelulupauksen mukaisesti nimeämme jokaiselle asiakkaallemme asiakasvastaavan, joka perehtyy tarkemmin asiakkaamme liiketoimintaan. Asiakkaamme arvostavat kumppanuudessamme erityisesti luotettavuutta, nopeutta ja yhteyshenkilön asiantuntijuutta. Uskon, että tässä mielessä toimintamallimme on kantanut hedelmää ja vaikuttanut merkittävällä tavalla asiakastyytyväisyyteen.

Mikä hienointa, yli 80% kyselyyn vastanneista suosittelee meitä omille kontakteilleen – se on meille äärettömän arvokas asia, jota emme millään markkinointitoimenpiteellä voi koskaan korvata. Kiitos teille asiakkaamme, lupaamme olla jatkossakin luottamuksenne arvoisia ja kehittää toimintaamme edelleen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Essi Alaluukas on Rantalainen Lahden liiketoimintajohtaja.

Tilaa Rantalaisen uutiskirje tästä.