DAC7-direktiivi 2021/514 edistää EU:n hallinnollista yhteistyötä välittömän verotuksen saralla ja se on astunut Suomessa voimaan 1.1.2023. Direktiivi asettaa uusia huolellisuus- ja raportointivelvoitteita digitaalisille alustoille, kuten verkkokaupoille, vuokraus- ja ruoantoimitusalustoille, joiden on raportoitava direktiivin mukaiset tiedot sanktioiden uhalla.

Ketä DAC7 koskee?

Tiedonantovelvollisuus koskee digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuvaa luonnollisten henkilöiden ja yksiköiden olennaisia toimia, joita ovat esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen myynti sekä kiinteän omaisuuden ja liikennevälineiden vuokraus.

Huomioitavaa on, että tiedonantovelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa alustaoperaattorilla ei ole lainkaan ilmoitettavia tietoja raportointikaudella. Poikkeuksena ovat mm. vähäiset transaktiot (alle 30kpl/vuosi ja enintään 2 000 euroa), julkisen vallan yksiköt, pörssiyhtiöt ja hotellit, jotka eivät kuulu raportointivelvollisuuden piiriin.

Raportointivelvollisuudet

  1. Tunnistaminen ja tarkistaminen: Alustaoperaattoreiden on tunnistettava kaikki luonnolliset henkilöt ja yritykset, jotka alustan kautta myyvät tavaroita ja palveluita, välittävät kiinteää omaisuutta tai tarjoavat liikennevälineitä vuokralle. Lisäksi on ilmoitettava esimerkiksi henkilön asuinvaltio tai kiinteän toimipaikan sijaintivaltio.
  2. Tietojen kerääminen ja säilyttäminen: Laissa edelletyt tiedot, kuten tiedot myyjistä, vastikkeen määrä, olennaisten toimien lukumäärä ja operaattorin perimät maksut, palkkiot ja verot on kerättävä niistä olennaisista toimista, joita luonnolliset henkilöt ja yksiköt ovat suorittaneet. Lisäksi on varmistettava, että tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.
  3. Raportointi Verohallinnolle: Verohallinnolle on vuosittain ilmoitettava tiedot alustaa käyttäneistä myyjistä, näiden suorittamista olennaisista toimista ja niistä maksetuista vastikkeista. Vuosi-ilmoituksia voidaan lähettää vain sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Kaikkien digitaalisten alustaoperaattoreiden on rekisteröidyttävä jollekin EU:n jäsenvaltion veroviranomaiselle saadakseen alustaoperaattorin tunnuksen.

Myyjän jättäessä toimittamatta yksilöintitietoja, on alustaoperaattorin kahden muistutuksen ja 60 päivän kuluttua ensimmäisestä pyynnöstä, suljettava myyjän tili alustalla ja estettävä myyjää rekisteröitymästä uudelleen alustalle tai pidättäydyttävä maksamasta myyjälle vastiketta.

Miksi velvoitteet kannattaa selvittää hyvissä ajoin?

Mikäli Suomeen raportoiva alustaoperaattori laiminlyö laissa edelletyt huolellisuus- ja raportointivelvoitteensa, voidaan alustaoperaattorille määrätä laiminlyöntimaksu, joka on korkeintaan 15 000 euroa. Jäsenmaiden välillä sanktioiden suuruuden osalta on kuitenkin huomattavia eroja, mikä on hyvä huomioida toimittaessa eri maissa.

Rantalaisen asiantuntijat yrityksesi tukena

Rantalaisen asiantuntijat auttavat mielellään arvioimaan, koskevatko raportointivelvollisuudet yritystäsi ja miten ne tulee huomioida yrityksen toiminnassa. Ole siis matalalla kynnyksellä yhteyksissä meihin, mikäli asia mietityttää.