Hion

Taloushallinnon kumppanilta tukea kasvavan yrityksen muuttuviin tarpeisiin

Rantalaisen ja Hionin yhteistyö alkoi vuonna 2021. Kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi Hion on hyödyntänyt kasvun ja sen mukanaan tuomien muutosten tukena Rantalaisen HR-päällikkö- ja talouspäällikköpalveluita. Niiden avulla yritys sai nopeasti tarvitsemaansa asiantuntijaosaamista ja apua.

Yritys

Hion on ohjelmistoalan palveluyhtiö, jolla on toimipisteet Tampereella ja Helsingissä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2022 yli 6 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 70 henkilöä.

Palvelu ja ohjelmisto

Rantalainen tuottaa Hionille mm. kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Lisäksi Rantalainen on tuottanut Hionille HR-päällikkö- ja talouspäällikköpalveluita.

Haaste

Hion on kasvanut voimakkaasti ja sillä on vahvaan kasvuun tähtäävä strategia. Yrityksessä on tapahtunut paljon isoja muutoksia viime vuosina, kuten brändiuudistus ja uusi kasvuhakuinen strategia. Muutosten myötä tarvittiin tukea mm. raportointiin ja prosessien selkeyttämiseen.

Ratkaisu

Rantalaisen ulkoistettujen talouspäällikköpalveluiden ja HR-päällikköpalveluiden avulla Hion sai nopeasti tarvitsemaansa tukea ja pystyi vastaamaan uusiin vaatimuksiin.

Hion on ohjelmistoalan palveluyhtiö, joka on syntynyt vuonna 2001 perustetun Geniemin ja vuonna 1997 perustetun Franticin yhdistyessä yrityskauppojen kautta. Hionin liikevaihto oli vuonna 2022 yli 6 miljoonaa euroa ja yritys palvelee sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita.

”Noin puolet yrityksen liikevaihdosta tulee julkiselta puolelta ja loput yksityiseltä. Julkishallinnon puolella suurin osa asiakkaista on kaupunkeja ja kuntia. Yrityspuolella asiakkaita on monilta eri toimialoilta ja yritysasiakkaidemme keskuudessa yksi yhdistävä tekijä on verkkokaupan kasvattaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen ,” Hionin toimitusjohtaja Ville Särmälä kertoo.

Rantalainen tukena muutosten kanssa

Rantalainen on tuottanut kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluita Hionille vuodesta 2021.

Viime vuosina Hion on kasvanut voimakkaasti ja käynyt läpi merkittäviä muutoksia. Viimeisin iso muutos tapahtui vuonna 2022, kun uusi pääomistaja tuli mukaan kuvioihin ja yrityksessä aloitettiin laajamittainen brändimuutostyö.

”Meille tuli uusi hallitus, johto ja strategia eli paljon muutoksia lyhyessä ajassa. Niiden rinnalle tarvitsimme ilman muuta myös kykyä saada taloushallinnon prosessit ja toimintatavat kuntoon nopeasti.”

Yrityksessä tapahtuneiden muutosten seurauksena myös taloushallinnon lisäpalveluille tuli tarvetta. Hion otti käyttöön Rantalaisen tarjoamat HR-päällikköpalvelut ja talouspäällikköpalvelut vuonna 2022.

”Strategiamme on todella kasvuhakuinen ja sen myötä yrityksessä tapahtui paljon muutoksia. Siitä syystä meidän tuli saada kaikki tiedot näkyviksi ja prosessit entistä selkeämmäksi. Näihin tarpeisiin Rantalaisen HR- ja talouspäällikköpalveluista oli meille iso apu.”

Taloushallinnon tehtävien ulkoistaminen vapautti aikaa keskittyä yrityksen ydintoimintaan.

”Meillä on ollut iso fokus yrityksen päivittäisissä toimenpiteissä ja oman liiketoiminnan kasvattamisessa ja Rantalaisen palveluiden avulla voimme keskittyä siihen ja heiltä saamme tarvitsemamme tuen mm. taloushallinnon osalta.”

Ulkoistetut palvelut tarjoavat monenlaista apua

Tiettyjen tehtävien tai roolien ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto yrityksille erityisesti, kun uusi tarve tulee vastaan nopeasti ja siihen tarvitaan pikaisesti apua, kuten Hionin tapauksessa.

”Meille ulkoistaminen oli paras tapa löytää nopeasti sopiva henkilö, jolla on tarvittava osaaminen ja lisäksi taustalla riittävä tuki ja kyky toimia järjestelmiemme kanssa. Se olikin yksi isoin syy, miksi valitsimme ulkoistetun talouspäällikköpalvelun Rantalaiselta.”

Rantalaisen kautta ulkoistettu talouspäällikkö löytyi helposti ja yhteyshenkilö pääsi heti aloittamaan työt hyvin konkreettisella tasolla.

”Rantalaisen talouspäällikkö lähti tosi nopeasti kädet savessa liikkeelle ja auttoi kaikessa tarvitsemassamme, muun muassa raportoinnissa.”

Hionin kasvaessa myös yrityksen henkilöstömäärä kasvoi nopeasti ja monella rooli muuttui hieman aikaisemmasta. Henkilöstöasioiden tueksi Hion otti käyttöönsä Rantalaisen HR-päällikköpalvelut. HR-päällikköpalvelut ovat hyvä apu erilaisissa muutostilanteissa, esimerkiksi henkilöstömäärän kasvaessa nopeasti tai uuden strategian jalkauttamisen tukena.

”Hionin taustalla on yrittäjävetoinen firma, jossa kaikki on tehty vähän itse ja sitten tuli nopealla aikataululla paljon muutoksia. Niiden seurauksena yrityksen vaatimukset muuttuivat ja se piti huomioida myös henkilöstön kanssa. Siitä syystä otimme tueksi Rantalaisen HR-päällikköpalvelut ja pääsimme nopeasti eteenpäin yhdessä.”

Ulkoistettu palvelu selkeyttää yrityksen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa

Ulkoistettu talouspäällikkö tai muu asiantuntija voi olla apu akuuttiin tarpeeseen tai pitkäaikainen kumppani. Osa yrityksistä saattaa myöhemmin palkata oman henkilön, toiset taas eivät. Hion on myöhemmin palkannut oman talousjohtajan, saatuaan ensin ulkoistetun palvelun avulla lisää näkemystä tarpeistaan.

”Rantalaisen kautta saimme tarvitsemamme avun nopeasti ja hyödyntämällä aluksi ulkoistettua talouspäällikköä, meille kirkastui millainen henkilö meille sopisi sisäisesti.”

Vaikka yrityksessä olisi selkeä tarve esimerkiksi talouspäällikölle, voi olla vaikea tietää miten suuri tarve on tulevaisuudessa ja millainen henkilö tehtävään ja yritykseen sopisi parhaiten. Valitsemalla ulkoistetun kumppanin, voidaan selkeyttää yrityksen tarvetta.

”Suosittelen ulkoistettua palvelua tilanteissa, joissa on vielä hieman epäselvää, että onko yrityksessä tarve kokoaikaiselle osaajalle tai ei vielä tiedetä täysin tarkkaan, että minkälainen henkilö olisi oikea rooliin, esimerkiksi osaamisen ja persoonan kannalta. Ulkoistamisen avulla pääsee nopeasti liikkeelle ja saa apua sen hetkiseen tarpeeseensa ja ajan myötä voi kirkastua, että millaiselle henkilölle voisi olla tulevaisuudessa tarvetta, jos oman henkilön rekrytointi tulee ajankohtaiseksi.”

Ulkoistamisen etuna on mahdollisuus hyödyntää palveluntarjoajan muitakin palveluita.

”Rantalaisella ulkoistamisen avulla esimerkiksi talouspäällikön lisäksi saa tarvittaessa avukseen myös yrityksen muut taustajoukot. Mikäli meillä on tarvetta esimerkiksi verotukseen tai järjestelmiin liittyviä asioissa, saamme niihinkin apua saman katon alta. Kaiken osaamisen ei siis tarvitse asua siinä yhdessä henkilössä, vaan taustalla on riittävä kyvykkyys ja tuki.”

Rantalainen yhteistyökumppanina

Särmälä kuvailee Rantalaista yhteistyökykyiseksi, joustavaksi ja nopeaksi yhteistyökumppaniksi.

”Suosittelen Rantalaista erityisesti yrityksille, jotka lähtevät hakemaan vahvaa kasvua ja yrityksille, joissa fokus on omassa liiketoimintastrategiassa ja kasvun kehittymisessä. Rantalainen kumppanina varmistaa, että kaikki taustalla olevat välttämättömät asiat toimivat hyvin, esimerkiksi kassavirta, kirjanpito ja palkkahallinto.”

Särmälä kuvaa Rantalaisen olevan ennakoiva ja todella huomioivan kaikki yritystoiminnan kannalta tärkeät asiat taloushallinnossa.

”Rantalainen on luotettava yhteistyökumppani, joka huomioi kaikki yrityksen taloushallintoon liittyvät asiat kattavasti. Rantalainen pitää asiakkaan myös kartalla alan ajankohtaisista asioista esimerkiksi yritystä koskevista muutoksista lainsäädännössä tai muista muutoksista, jotka ovat yritystoiminnan kannalta välttämättömiä asioita, mutta eivät yleensä yrittäjän tai yrityksen omaa osaamista tai niissä ajan tasalla pysyminen veisi turhan paljon energiaa ja kapasiteettia.”

Hionin tulevaisuus

Hionin tavoitteena on jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa.

”Markkinatilanne ICT-palvelualalla on tällä hetkellä haastava ja menestyäkseen yrityksen tulee onnistua myynnillisesti sekä olla haluttu työnantaja. Meillä on todella vahva kasvustrategia ja uskomme kovasti siihen, että olemme kilpailukykyinen olemalla aktiivisia asiakasrajapinnassa ja esittämällä selkeästi asiakkaille tarjoamamme lisäarvot. Lisäksi meidän tulee jatkuvasti tietysti parantaa kyvykkyyttämme työnantajana, mitä jo teemmekin menestyksekkäästi. Yrityksen kasvaessa on tärkeää onnistua myös matkan varrella eteen tulevissa erilaisissa yritysjärjestelyissä.”