Mikko Heiskanen

Veroasiantuntija asiakkaan asialla

Kuka?

Arvonlisäveroasiantuntijana Rantalaisella toimiva Mikko Heiskanen on saanut työkavereidensa keskuudessa leikkisän lempinimen ”Alv-Mikko”. Mikon työt Rantalaisella alkoivat vuoden 2018 joulukuussa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (2017), pääaineenaan yritysjuridiikka.

Työ

Mikon mukaan parasta Rantalaisella ovat työtehtävät, ihmiset ja joustavuus työnantajan puolelta. Työilmapiiriä hän kuvailee seuraavasti: ”ahkera ja ammattimainen, mutta ei painostava vaan rento.”

Mikko ”Alv-Mikko” Heiskanen sai ensikosketuksensa verotukseen liittyviin töihin vuonna 2016, kun hän osallistui Verohallinnon veroasiantuntija-trainee-ohjelmaan. Mikko oli tuolloin melkein valmis kauppatieteiden maisteri: hän suoritti yritysjuridiikan opintonsa ennätyksellisessä 3,5 vuoden rutistuksessa. Hieman apuja hän sai aiemmista elintarvike-ekonomian opinnoistaan, joista hän sai hyväksi luettua opintopisteitä uuteen tutkintoonsa.

Trainee-ohjelman jälkeen Mikko työskenteli avustavana veroasiantuntijana verokonsultointiin erikoistuneessa toimistossa, mutta alkoi kaivata kirjavien toimeksiantojen sijaan omaa erikoistumisaluetta ja sen vahvistamista.
– Tuntui, että halusin oppia enemmän tietystä osa-alueesta. Sitten näin Rantalaisen arvonlisäveroasiantuntijan rekrytointi-ilmoituksen ja otin heti yhteyttä. Koska olin toiminut aiemmin Uudenmaan yritysverotoimistossa alv-yksikössä, työnkuva osui juuri omaan osaamisalueeseeni, Mikko muistelee.

Kirjanpidon rajapinnassa työskentelyn Mikko näki mahdollisuutena oppia uutta, sillä arvonlisäverotus on erittäin kirjanpitosidonnainen verolaji. Paikka osoittautuikin juuri sellaiseksi, mitä hän oli etsinyt. – Jälkikäteen voin sanoa, että tein oikean valinnan. Monissa muissa paikoissa, esimerkiksi suuremmissa konsulttitaloissa olet vain osa isoa koneistoa, työnkuva on yleensä kapeampi ja yksitoikkoisempi. Halusin Rantalaiselle tullessani syventää alv-osaamistani, mutta halutessani tehdä myös muita toimeksiantoja ja kasvaa ajan kuluessa verotuksen yleisasiantuntijaksi.

Tulevaisuuteen varautumista

Mikon työpaikka sijaitsee Espoossa, Isossa Omenassa – tai koronavuotena tarkemmin ottaen etätoimistolla kotona. Mikko on tällä hetkellä Rantalaisen ainoa alv-asiantuntijan tittelillä toimiva henkilö, josta hänen lempinimensäkin on juontanut juurensa. Todellisuudessa työnkuva on paljon vain arvonlisäverotukseen liittyviä toimeksiantoja laajempi.

– Alv-konsultoinnin lisäksi teen usein tuloverotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvää konsultointia. Myös esimerkiksi perintö- ja lahjaverotus on tullut tutuksi ja osallistun säännöllisesti yritysten sukupolvenvaihdosprojekteihin ja -toimeksiantoihin. Tiimimme on hyvin vapaa ja dynaaminen, eli periaatteessa saa tehdä mitä vain uskaltaa ja mistä on kiinnostunut, Mikko veistelee.

Alv-erityisasiantuntijana alv-toimeksiannot kuitenkin päätyvät ensisijaisesti Mikon pöydälle. Työtehtävät jakautuvat sisäiseen ja ulkoiseen konsultointiin, eli Rantalaisen kirjanpitäjien tukemiseen sekä asiakkaiden toimeksiantoihin.
– Teen asiakkaillemme mm. verotukseen liittyviä selvityksiä ja annan ennakoivaa ohjausta. Tilanteen vaatiessa autamme myös asiakkaitamme hakemaan verottajalta ennakkoratkaisun tai kirjallista ohjausta. Lisäksi teen erilaisia oikaisuvaatimuksia, verovalituksia, avustan verotarkastuksissa ja vastailen kirjanpitäjien juokseviin verokysymyksiin. Oma roolini on myös kasvanut koulutuspuolelle, eli tehtävänäni on myös kouluttaa henkilöstöä ja tiedottaa asiakkaillemme ajankohtaisista arvonlisäverotukseen liittyvistä asioista, hän kertoo.

Rantalaisen asiakaslupaus, Tulevaisuus on tiedossa, sopii kuin nyrkki silmään Mikon työnkuvaan. – Annamme usein konsultaation asiakkaalle sitä varten, että he osaisivat varautua tulevaisuuteen, esimerkiksi tuleviin verolainsäädännön muutoksiin ja erityissäännöksiin. Kun asiakas tietää, että veroasiat ovat kunnossa, se on asiakkaan turva tulevaa varten. Koen sen, ja ylipäätään tämän tyylisen asiakastyön hyvin merkityksellisenä.

Vaikka ennakointiin pyritään yhä enemmän, tärkeä osa työtä on myös ”menneiden korjaaminen”, kuten verovalitusten ja oikaisuvaatimuksien tekemistä verosanktioihin.

– Kirjanpitotiimeillämme on tärkeä rooli asiakkaiden veroriskien tunnistamisessa ja niiden välittämisestä meidän tietoomme. Näin pystymme reagoimaan ja ohjausta antamalla välttämään riskien realisoitumisen tulevaisuudessa. Valitettavasti se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten avustamme asiakkaitamme myös erilaisten korjausten tekemisessä ja mahdollisessa valitusprosessissa viranomaisille.

Harvinaista asiantuntijuutta

Mikon mielestä Rantalaisella työskentelyssä parasta on mahdollisuus omien osaamisalueiden laajentamiseen.  – Tuntuu, että työtehtäväni tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kehittymistäni. Osaamiseni on kasvanut täällä kaikin tavoin, tietysti verotuksen substanssiosaaminen erityisesti todella paljon.

Mikko suoritti myös syksyllä KLT-tutkinnon, josta hän ei ollut kuullutkaan ennen Rantalaista. Samalla hänestä tuli omalla alallaan harvinainen asiantuntija. –Missään muussa yrityksessä kuin tilitoimistossa veroasiantuntija tuskin voisi tällaista tutkintoa suorittaa. Uskon, että olen KLT-veroasiantuntijana Suomessa harvinaisuus, mikä nostaa omaa markkina-arvoani todella paljon.

Lisäksi Mikko arvostaa suuresti Rantalaisen työtä tekevää, mutta silti rentoa, joustavaa ja ystävällistä ilmapiiriä. – Kun tulin tänne, yllätyin Rantalaisen kiitoskulttuurista sekä siitä miten korkealla avoimuus ja arvostus kollegoiden välillä on, asiantuntijan ikään ja kokemustasoon katsomatta.

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino on Mikolle tärkeää. Häntä ole missään vaiheessa painostettu ylitöihin, ja työt ovat pääsääntöisesti pysyneet toimistoaikojen sisällä. Tämä ei Mikon kuuleman mukaan ole alalla aina itsestäänselvyys. –Rantalaisella kunnioitetaan työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan tasapainoa omien kokemusteni mukaan poikkeuksellisen hyvin, Mikko sanoo.

Luonteenomaista esimiesmateriaalia

Mikko on tällä hetkellä oikein tyytyväinen työhönsä alv-asiantuntijana, mutta eteenpäinpyrkivänä luonteena hänen tulevaisuuden toiveenaan on esimiestehtäviin, mahdollisesti myös johtotehtäviin eteneminen, kunhan hän on ensin syventänyt ja laajentanut edelleen omaa asiantuntijuuttaan. Etenemismahdollisuuksia löytyy saman talon sisältä tarvittaessa riittämiin.
– Asiantuntijatiimimme kasvaa jatkuvasti, joten uramahdollisuuksia aukenee varmasti tulevaisuudessa todella paljon. Asiantuntijatiiminvetäjänä toimiminen olisi yksi kiinnostava mahdollisuus, mutta olen avoin myös muille vaihtoehdoille. Luonteen puolesta uskon, että esimiestehtävät sopisivat minulle hyvin, sosiaaliseksi ja myyntihenkiseksi itsensä määrittelevä Mikko pohtii.

Vaikka Mikko suhtautuu uraansa kunnianhimoisesti, arvostaa hän myös suuresti elämää töiden ulkopuolella. Korona-aikana ulkoilu luonnonpuistoissa avopuolison ja kolmen koiran kanssa on tullut yhdeksi suosituimmaksi aktiviteetiksi. Myös lähistöllä olevalla kuntosalilla Mikko käy vähintään pari kertaa viikossa sekä viikoittain pelaamassa padelia.
– Pyrin käyttämään kaiken vapaa-ajan mielekkäästi, ja koska työpäivät pysyvät kohtuullisina, sille on myös aito mahdollisuus, hän iloitsee.