Våra tjänster

Rantalainen erbjuder alla ekonomiförvaltningstjänster: bokföring, löneadministration och experttjänster.

Kontakta oss

Vi är ett finskt företag inom ekonomiförvaltning och löneadministration. Förutom bokföring och löneadministration erbjuder vi experttjänster åt både företag och föreningar inom till exempel beskattning, företagsarrangemang och HR-tjänster.

Ekonomiförvaltning

Rantalainen är en pålitlig partner inom ekonomiförvaltning med lokal service för både företag och föreningar. Våra experter hjälper dig gärna ifall du söker efter en ny samarbetspartner, vill digitalisera din bokföring, startar nytt företag eller vill lägga ut din ekonomiförvaltning. Rantalainen är auktoriserat av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.

Läs mer

Löneadministration

När Rantalainen sköter löneadministrationen frigörs ditt företags resurser och kan användas i kärnverksamheten, som produkt- och tjänsteutveckling eller försäljning. Ytterligare fördelar inkluderar riskminimering, underhåll av säkerhetskopior, aktuellt löneadministrationssystem, förbättrad verksamhetseffektivitet och minskade kostnader.

Professionell löneadministration kräver grundlig och aktuell kunskap om kollektivavtal, avancerade redovisningsverktyg och omfattande erfarenhet inom området. Som kund hos oss kommer du att få hjälp av Rantalainens erfarna specialister inom löneadministrationstjänster.

Läs mer

Experttjänster

Våra kunder står inför en rad utmaningar i sin företagsverksamhet, från den inledande etableringsfasen till nyanställning, tillväxt, investeringar, internationalisering, ägarbyte och nedläggning av verksamheten.

Tack vare vår omfattande expertis kan vi erbjuda dig råd i komplexa frågor som rör affärsrätt, beskattning eller genomförandet av krävande uppdrag eller projekt som kräver specialistkunskaper.

Läs mer