Våra tjänster

Alla ekonomiförvaltningstjänster i Finland: bokföring, löneadministration och experttjänster.

Kontakta oss

Redovisning

Utöver ordinarie bokföringstjänster sköter Rantalainen obligatoriska anmälningar till de finska myndigheterna, så mervärdesskatt, ArPL och FöPL.

Vi skräddarsyr bokföringstjänsterna för att möta era behov, med hänvisning till ert arbete och er expertis. Vi är stolta över att kunna betjäna alla sorters företag, från egenföretagare till globalt växande tillväxtföretag.

Kontakta oss och fråga mer!

Löneadministration

När Rantalainen sköter löneadministrationen frigörs ert företags resurser och kan användas i kärnverksamheten, som produkt- och tjänsteutveckling eller försäljning. Ytterligare fördelar inkluderar riskminimering, underhåll av säkerhetskopior, aktuellt löneadministrationssystem, förbättrad verksamhetseffektivitet och minskade kostnader.

Professionell löneadministration kräver grundlig och aktuell kunskap om kollektivavtal, avancerade redovisningsverktyg och omfattande erfarenhet inom området. Som kund hos oss kommer du att få hjälp av Rantalainens erfarna specialister inom löneadministrationstjänster.

Kontakta oss och fråga mer!

Experttjänster

Våra kunder står inför en rad utmaningar i sin företagsverksamhet, från den inledande etableringsfasen till nyanställning, tillväxt, investeringar, internationalisering, ägarbyte och nedläggning av verksamheten.

Rantalainen förser sakkunskap från sin egen högkvalificerade personal samt ett omfattande nätverk av betrodda yrkesmän. Den kombinerade expertisen som står till vårt förfogande kan ge er råd i komplexa frågor som rör affärsrätt och beskattning eller om genomförandet av krävande uppdrag eller projekt som kräver specialistkunskaper.

Kontakta oss och fråga mer!