Rantalainen expanderar sin verksamhet till Åland genom att förvärva Ålands Företagsbyrå Ab.

Ålands Företagsbyrå Ab blir från och med 3.6.2024 en del av Rantalainens satsning mot att bli den marknadsledande redovisningshelheten i Norden. Rantalainen har en stark svenskspråkig profil i Österbotten och längs kusten i södra Finland har bolaget och samarbetet med Ålands Företagsbyrån stärker detta ytterligare.

”Ålands Företagsbyrå är marknadsledare på Åland och expert på åländska företag. Företaget har kunder framför allt på Åland och även i övriga Finland och i Sverige, så detta förvärv kommer att stärka Rantalainens nordiska samarbete ytterligare. Rantalainen har redan en stark närvaro i Finland och Sverige och nu får vi en fantastisk partner även på Åland”, berättar Rantalainens VD Jukka Rosenberg.

Ålands Företagsbyrå Ab är en etablerad åländsk redovisningsbyrå som varit verksam i 50 år. Företaget är personalägt och har 40 anställda på sitt kontor i Mariehamn. Företagets omsättning är cirka 3,5 miljoner euro. Ålands Företagsbyrå kommer att fortsätta sin verksamhet under eget varumärke som en del av koncernen RAN Group. Företagets ledning kommer att fortsätta i sina uppgifter och fortsätter att ansvara för verksamheten på Åland.

“Som en stor nordisk aktör erbjuder Rantalainen stöd och förutsättningar för att fortsätta vår resa mot att digitalisera och effektivisera verksamheten både för oss själva och för våra kunder. Vi är glada att tillsammans med Klara Consulting och Rantalainen ge våra befintliga och framtida kunder ett brett utbud av tjänster och lösningar som stärker deras verksamhet. Rantalainens serviceanda och värderingar är till stora delar desamma som våra och jag ser fram emot ett givande samarbete tillsammans”, kommenterar Ålands Företagsbyrås VD Jan Kangashaka.

Ålands Företagsbyrås affärsutvecklare Niklas Ehn konstaterar att ”Rantalainen är en systemoberoende redovisningsbyrå och vi kommer i och med samgåendet nu få möjlighet att erbjuda tillgång till och stöd i alla de viktigaste programvarorna och systemen på marknaden. Det innebär ytterligare att vi nu i högre grad kan erbjuda skräddarsydda lösningar för olika behov och branscher samt även stödja kunderna i deras egna system.”

 

Mer information:

Cedric Frostdahl, Head of M&A Sweden, Rantalainen, cedric.frostdahl@rantalainen.fi, +358 50 3266 716

Rantalainen är Finlands marknadsledare inom ekonomiförvaltnings- och löneadministrationsbranschen. Bolaget sysselsätter nästan 2 000 experter inom ekonomiförvaltning och löneadministration på totalt fler än 70 kontor i Finland under varumärket Rantalainen och i Sverige under varumärket Klara Consulting. Bolagets omsättning är 150 miljoner euro. Koncernens moderbolag är RAN Group Oy, som ägs av fonder som förvaltas av det nordiska riskkapitalbolaget Norvestor, tillsammans med koncernens ledning och andra nyckelpersoner, samt svenska Ceder Capital. Läs mer rantalainen.fi/sv