Expert, utvecklare och partner inom ekonomiförvaltning

Vi är ett finskt företag som tillhandahåller ekonomiförvaltningstjänster som erbjuder alla tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration till sina kunder.

Rantalainen grundades 1972 och är en koncern som tillhandahåller auktoriserad ekonomiförvaltning, redovisning, rapportering och revisionstjänster på över 50 orter i Finland. Vårt team, som består av mer än 1 100 skickliga specialister, betjänar mer än 18 000 kunder. Vi erbjuder omfattande moderna ekonomiförvaltningstjänster för företag, samfund och andra organisationer av alla storlekar.

En lokal och kundorienterad bokföringsbyrå

Rantalainens bokförare är experter inom sitt område. Din personliga bokförare kommer att sätta sig in i ditt företag och din bransch och förse dig med idéer och rekommendationer för att förbättra och utveckla din ekonomiförvaltning. Din förmåga att göra snabba, motiverade beslut kommer att stärkas av att du omgående får korrekt och relevant information.

Rantalainen är en innovatör och ledare inom utvecklingen av digital ekonomiförvaltning. Vårt omfattande utbud av tjänster och programvaror möjliggör en snabb och effektiv implementering av avancerad ekonomiförvaltning i realtid. Tack vare vår mer än 50 års erfarenhet kan vi rekommendera den optimala verksamhetsmodellen och den lämpligaste ekonomiförvaltningsprogramvaran.

Vi betjänar våra kunder lokalt genom att förse alla med en personlig revisor och löneräknare, och vår vision är att vara den bästa lokala partnern inom ekonomiförvaltningen. Som kund hos Rantalainen vet du alltid vem du ska vända dig till i utmaningarna inom ekonomiförvaltning.

Kontakta oss för att veta mer!

Vision och mission

Läs om Rantalainens vision och mission. Vi berättar även om värden som styr vår verksamhet samt vår strategi.

Läs mer

Nyckeltal

Rantalainens nyckeltal och information om Rantalainen-koncernens struktur.

Läs mer