Starta företag

Ett viktigt beslut för en nybörjarföretagare är att välja en passande bolagsform för företaget. Rantalainens experter hjälper dig att starta ditt företag.

Ta hjälp av en expert för att starta ditt företag

Ett av de första besluten för en nybörjarföretagare är att välja en passande bolagsform för företaget. Bolagsformen avgör mycket hur den framtida verksamheten kommer att fungera. Vi hjälper dig gärna med val av bolagsform och kartlägger den mest lämpliga bolagsformen för din verksamhet. Dessutom kan vi göra exempelvis beskattningsevaluering för att stödja beslutsfattandet.

Det tillhör många faser och författningar till att starta ett företag. Till exempel innebär grundande av ett aktiebolag flera olika åtgärder. Att starta ett företag kräver flera anmälningar till olika register och upprättande av ett aktieägaravtal. Rantalainens experter har lång erfarenhet av de olika faserna som gäller för olika bolagsform vid grundande av ett företag. Vi hjälper dig att minimera de initiala riskerna med att starta företag. Vi erbjuder mångsidigt hjälp med att starta ett företag och planera ekonomin.

Kontakta oss för att veta mer!

Mikko Laaksonen

Senior Tax Advisor

Yritysjärjestelyt, verotus ja kirjanpito

010 321 6654

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708